Nieuwsberichten

Serious gaming in het onderwijs

05.02.2014

Unieke HRM-game

Serious game

De opleiding HRM van de Academie Mens en Arbeid maakt sinds kort gebruik van een unieke game in het onderwijs, een game die door de opleiding zelf mede is ontwikkeld. Op deze manier wordt pittige lesstof zoals Strategisch HRM op een interessante manier gebracht en oefenen studenten op een veilige manier met het toepassen van beleid.

De game biedt HRM-studenten een virtuele wereld waarin zij actief en veilig kunnen oefenen met HRM-maatregelen en -strategieën. De effecten van hun strategiekeuze worden in de game direct zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt in volledig nagebootste bedrijfssituaties die de speler zelf kan beïnvloeden. 

Dynamische leeromgeving
Strategisch HRM is namelijk meer dan statische kennis van de karakteristieken van een bedrijf en de mogelijke HRM-instrumenten. Het gaat ook om kennis van de mogelijke impact van de gekozen strategie, de incubatietijd van voorgenomen maatregelen, de gevolgen voor de directe en indirecte kosten maar ook voor de medewerkerstevredenheid. In de game komen al deze elementen aan de orde en staat het dynamische aspect van HRM centraal.

Serious gaming
Serious gaming is volop in ontwikkeling en wordt steeds meer binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg ingezet. Op deze manier worden op een systematische en meetbare wijze heldere doelen bereikt. Het spelen van games roept intrinsieke motivatie bij spelers op om het spel mee te spelen. Door gamedoelen te koppelen aan leerdoelen uit de praktijk kunnen deze ook bereikt worden.

Onderwijs en onderzoek
De serious game is binnen het vakgebied van HRM de enige in zijn soort. Na een testfase in het onderwijs, worden verdere inzetmogelijkheden voor onderzoeks- en adviesdoeleinden in kaart gebracht.

Neem voor meer informatie over de game en de mogelijkheden voor uw organisatie contact op met het Lectoraat Strategisch HRM.