Downloads

 

Modellen

   
Model Daltondriehoek Model Ontwikkelingslijnen Model Mens zonder vrees
Daltondriehoek met de 6 kernwaarden Ontwikkelingslijnen voor vrijheid,
zelfstandigheid en samenwerken
Mens zonder vrees

 

Logo Nederlandse Dalton Vereniging (NDV)

Logo dalton (kleur) Logo dalton (zwart-wit) I love dalton

 

Kernwaarden Dalton

Kernwaarde 1: Verantwoordelijkheid Kernwaarde 2: Samenwerking Kernwaarde 3: Effectiviteit Kernwaarde 4: Zelfstandigheid Kernwaarde 5: Reflectie
Verantwoordelijkheid Samenwerking Effectiviteit Zelfstandigheid Reflectie

 

Oude logo NDV

Logo NDV (oud)

 

Logo NDV (oud) Logo NDV (oud) Logo NDV (oud)