Over Dalton Deventer

DaltonDeventer is onderdeel van de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs (APO), de lerarenopleiding van Saxion. Binnen de academie is een team van opleidingsdocenten actief op het terrein van het daltononderwijs.  

Wij zijn in onze begeleiding sterk gericht op het vergroten van de opbrengsten van het onderwijs. Rendement en effectiviteit zijn belangrijk. Dit betreft dan zowel leeropbrengsten als de voor dalton o zo belangrijke persoonlijkheidsontwikkeling.

We zijn er trots op dat we in nauw overleg met de school en ons team maatwerk kunnen leveren.

Onderzoek daltononderwijs

Het lectoraat Daltononderwijs en onderwijsvernieuwing van Saxion doet onderzoek op het gebied van daltononderwijs. Het gaat hierbij o.a. om de vraag wat het Daltononderwijs nu verder inhoudt en hoe effectief Daltononderwijs is. Deze thema’s komen ook terug in de scholingen van DaltonDeventer. 

Dalton-certificaten

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft een licentie verleend aan DaltonDeventer op basis waarvan alle cursussen voor alle bestaande certificaten verzorgd mogen worden: daltonleraar po en vo, daltonpedagogisch medewerker ko, daltoncoördinator en  daltonleidinggevende. Dit houdt in dat de NDV achter de inhoud van de cursussen staat en dat DaltonDeventer ook gerechtigd is cursussen te verzorgen die leiden tot het officiële daltoncertificaat. Er wordt met de NDV gewerkt aan een officiële certificering voor daltonvisiteurs.

De Academie voor Pedagogiek en Onderwijs is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging en is 'member of Dalton International'.

 

Dalton
teamfoto