Kernactiviteiten DaltonDeventer

Wij:

  • ontwikkelen en verspreiden kennis van het daltononderwijs (zie ook www.focusopdalton.nl);
  • begeleiden leraren die werkzaam zijn in het daltononderwijs;
  • ondersteunen po- en vo-scholen in hun ontwikkeling tot (of als) daltonschool;
  • begeleiden samenwerkingsverbanden kinderopvang daltonschool naar dalton-IKC;
  • leiden dalton coördinatoren op en begeleiden coördinatorennetwerken;
  • scholen po- en vo-visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV);
  • verzorgen workshops in binnen- en buitenland; 
  • leiden studenten en leraren op voor het daltoncertificaat; 
  • organiseren het landelijk daltoncongres voor de NDV.

Opleiding voor het daltoncertificaat

In ons aanbod vindt u allereerst cursussen, die leiden tot het certificaat daltonleerkracht. Deze cursus wordt aangeboden voor complete teams, maar ook voor nieuwe docenten op daltonscholen, waarvan de meeste teamleden al een daltoncertificaat bezitten.

Leren van en met elkaar

Daltonscholen kunnen veel leren van elkaar en elkaar in hun ontwikkeling ondersteunen. Vanuit deze visie begeleiden we daltonregio’s in het opbouwen van een intervisienetwerk van daltoncoördinatoren. Ook bieden wij studietweedaagsen aan, waarin uitwisseling van good practices centraal staat.

Cursusaanbod

Daarnaast hebben we een cursusaanbod beschreven. Dit cursusaanbod is bedoeld om u een idee te geven van onze mogelijkheden. We hebben het beperkt gehouden, omdat we de ervaring hebben dat het vaak effectiever is om samen met een schoolteam een op maat geschreven scholings- en begeleidingsstraject te ontwikkelen. Dit op basis van bijvoorbeeld de visitatie-adviezen of een tussentijdse nulmeting.

Schoolontwikkeling en begeleiding

DaltonDeventer ondersteunt scholen graag bij hun verdere uitbouw van hun (dalton-) kwaliteit. Dit kan zowel in de vorm van het begeleiden van schoolontwikkeling via daltoncoördinator en/of directeur en natuurlijk ook in de vorm van een op maat gesneden cursus- of ontwikkelingstraject voor het hele team. Vaak blijkt een combinatie van beide onderdelen erg effectief.