Dalton in groep 3

Ideeënboek

Het vormgeven van ‘daltonproof’ onderwijs in groep 3 is voor veel daltonleerkrachten een lastige kwestie. Het lijkt er vaak op dat de in de onderbouwgroepen in gang gezette ontwikkeling van daltonwaarden - zoals zelfstandigheid, het omgaan met vrijheid, het dragen van verantwoordelijkheid en het samenwerken - afgeremd of zelfs gestopt wordt. De overgang van groep 2 naar groep 3 is in het Nederlandse onderwijs nog steeds een flinke stap. 

Dit boek wil daltonleerkrachten helpen bij het realiseren van daltononderwijs in groep 3. De centrale vraag is hoe leerkrachten op een daltonschool in groep 3 meer recht kunnen doen aan ‘dalton’. 

Download hier het Ideeënboek "Loslaten is anders vasthouden", van René Berends en Marrit Demmers.

Overige ondersteunende literatuur

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over Dalton in groep 3 kunt u contact opnemen met:

Marrit Demmer: m.demmer@saxion.nl
René Berends: r.f.berends@saxion.nl

 

Download hieronder het Ideeënboek:

Periodetaken