Daltoncoördinator (daco)

Voor een daltonschool is een daltoncoördinator een ‘must’. Ook in de visitatie wordt er steeds meer van uitgegaan, dat de school beschikt over een daltoncoördinator. De taken van de daltoncoördinator zijn (in volgorde van prioriteit):

  • Bewaken en borgen van de daltonkwaliteit en de bijbehorende doorgaande lijnen op schoolniveau;
  • Ontwikkelen: het inbrengen van nieuwe ideeën en deskundigheid in zijn team, eventueel door het organiseren van de benodigde scholingen. De daltoncoördinator neemt het initiatief om die nieuwe ideeën (maar ook adviezen uit bijvoorbeeld visitaties) ideeën met het team uit te bouwen tot nieuwe ontwikkelingen op daltongebied op schoolniveau. 
  • Begeleiden en coachen van alle collega’s ten aanzien van dalton, vanuit zijn kerntaak: het bewaken van de doorgaande lijn. Klassenbezoeken e.d. maken dus deel uit van zijn of haar takenpakket.

Naslagwerk: taakomschrijving daltoncoördinator

Verplichte literatuur Daco

Situationeel leidinggeven

Visie (NDV)

  • Daltonidentiteit Leren is werken (nov2012)
  • Visitatie-indicatoren PO

Communicatie

Onderwijsontwikkeling

Ons dalton Beleidsplan

Veranderingsprocessen

Aanbevolen literatuur Daco