Maatwerk

Schoolontwikkeling op maat: de kracht van DaltonDeventer ligt in het op maat begeleiden van PO-scholen naar dalton of naar 'meer dalton'. We maken graag een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Dalton + certificaat 

(voor docenten die al over een regulier NDV-certificaat beschikken)

Wij zijn er voorstander van dat een daltonleerkracht zich verplicht en aantoonbaar moet blijven ontwikkelen. Dit dalton + certificaat wordt toegekend aan docenten, die al beschikken over een door de NDV erkend daltoncertificaat en, individueel of als schoolteam, nogmaals een traject hebben afgelegd dat voldoet aan de eisen van het officiële certificaat voor daltonleraar. De cursus wordt op maat opgezet. Meer informatie over het dalton + certificaat

Opbrengstgericht werken

DaltonDeventer doet namens de PO-raad onderzoek naar de mogelijkheden van opbrengstgericht werken op een daltonschool. Centraal staat hierbij de relatie tussen instructie, taak en zelfstandig werken. Meer informatie over opbrengstgericht werken

Een vierde ontwikkelingslijn: reflectie

U kent natuurlijk de blauwe driehoek van DaltonDeventer en de bijbehorende Kijkwijzer. Een daltonschool zou precies helder moeten hebben welke vaardigheden zijn leerlingen moeten beheersen eind groep 2, groep 4, groep 6 en groep 8. Dalton Deventer ziet hierbij reflectie als een vierde pijler.

De hele dag daltontijd

Geen daltonuur, geen taaktijd, maar de hele dag: daltontijd, af en toe onderbroken voor een instructie op maat. De toekomst voor dalton!

21st Century skills

Hoe bereiden we onze leerlingen voor op de eisen van de 21e eeuw? Hoe verhouden dalton en de 21st century skills zich?

Didactische vaardigheden

Als we leerlingen moeten opvoeden tot zelfverantwoordelijk en zelfsturend leren, vraagt dat grote didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht. Een deel van die vaardigheden is a way of life, maar een goed deel van de benodigde vaardigheden is prima in cursusverband aan te leren.

Coaching

Sommige docenten hebben een hoog vakinhoudelijk niveau, maar vinden het moeilijk zich een daltonwerkwijze eigen te maken. Coaching zou kunnen helpen om deze an sich prima leerkrachten bewust te laten worden van kansen, om leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces te laten dragen.

Mentoraat: portfolio en reflectiegesprekken met leerlingen

Het succes van een daltonschool is vaak sterk verbonden met de manier waarop met name de leerkrachten in staat zijn de leerlingen te ondersteunen bij de te maken keuzes en bij hun persoonlijke ontwikkeling. Samen met u kiezen we een maattraject , waarin de vaardigheid ontwikkeld en getraind wordt om het beste uit de leerlingen naar boven te halen in individuele of groepsgesprekken vanuit een coachende houding.

Dalton en adaptief onderwijs

In samenwerking met de NDV deed het Dalton-lectoraat onderzoek naar de mogelijkheden van adaptief onderwijs in een daltonsetting.

Dalton in 3 of Dalton in de onderbouw

De zelfstandige kleuter wordt in groep 3 bij het leren van rekenen en schrijven ineens weer afhankelijk van de leerkracht. Deze cursus van 2 of 3 dagdelen zou prima in regioverband gerealiseerd kunnen worden.

Dalton in kinderopvang

DaltonDeventer ontwikkelde een visie op dalton in de kinderopvang en bijbehorende scholingstrajecten. De eerste kinderopvang is reeds gevisiteerd!

Ontwikkelingslijnen

DaltonDeventer heeft met haar blauwe driehoek en de Kijkwijzer instrumenten ontwikkeld om voor elke school logische ontwikkelingslijnen voor vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken te maken. 

De relatie tussen taakbrief en planbord 

Als we willen dat daltonleerlingen zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces kunnen dragen, is het heel belangrijk dat de leerling precies weet wat de doelen zijn van de taken die hem worden voorgelegd. Wanneer een bijbehorende instructie wordt aangeboden, wanneer hij individueel hulp kan vragen en vooral wanneer hij zelfstandig kan werken. Een goede afstemming tussen taakbrief en planbord word door de visiteurs als zeer belangrijk ervaren. 

De taak 

Zowel in PO als in VO is de taak vaak een boodschappenlijstje met taken en werkjes. De taak zou bij uitstek het middel moeten zijn om de leerling de kans te bieden zichzelf echt aan te sturen. Er zijn legio mogelijkheden de taak een stuk effectiever in te zetten..