Bedrijven aan het woord

Michel ten Vaarwerk - Trainer

Na werkzaam te zijn geweest als docent / trainer  in het hoger onderwijs vond ik het tijd worden om me los te maken van een “systeem gestuurde” organisatie. In mijn optiek staat het systeemdenken belangrijke waarden als innovatie, creativiteit en geluk binnen organisaties vaak in de weg. Buro ten Vaarwerk werd een feit. Lees meer

 

Bas Spekreijse - Jowitherm

Het komend jaar staat voor Jowitherm in het teken van een grote stap. Wij hebben in de afgelopen 20 jaar hard gewerkt aan het opbouwen van onze naam en positie in Nederland. We behoren tot de leidende bedrijven in elektrische en infrarood verwarming. Tegelijkertijd hebben wij met onze leverancier ETHERMA een partnership opgebouwd in Duitsland. We hebben besloten dat nu de tijd rijp is om deze samenwerking op export gebied verder vorm te geven. Lees meer.

 

Delta Werkt

Daarnaast werkt Delta al geruime tijd samen met Fast Forward. ‘Onze trainees brengen een grote mate van creativiteit, gedrevenheid en autonomie met zich mee. Werken met Fast Forward levert ons dan ook veel nieuwe inzichten en ideeën op. Daarnaast bieden wij de trainees een dynamische en uitdagende werkomgeving, waarbij persoonlijke ontwikkeling een centrale rol inneemt’, aldus Louis Verlaan, directeur Delta. Lees meer.

 

Dorothée Loorbach - Trainer

Ik bescherm de nieuwe generatie tegen een saai leven. Niet als onderdeel van de huidige happiness hype, maar echt. Ik help je beter worden in jezelf zijn. En dat is heel hard nodig. Want ik zie zoveel twintigers die altijd netjes binnen de lijntjes van het systeem hebben gekleurd. Goed presteren, afstuderen, hun best doen en gaandeweg een leven creëren op basis van verwachtingen van anderen. Verwachtingen zijn vrij killing als het gaat om geluk. Ik vraag ze wie ze zijn. Wat ze willen. Wat ze kunnen. Wat ze geloven. Waar ze blij van worden. Waar ze naartoe willen. Wat ze bereid zijn daarvoor te doen. Zodat ze eerst leren wie ze zijn. En hoe ze daar trouw aan blijven. Lees meer

 

Kathy van Eijkelenburg - Trainer

De trainees van Fast Forward, een erg leuke groep om mee te werken: jong, ambitieus, leergierig, kritisch en bereid tot ontwikkelen. Maar ook vol met energie en de drive om er het maximale uit te halen en vol met gave ideeën en initiatieven. Ze maken veel mee in korte tijd en leren daardoor erg snel. Juist door ze op plekken te plaatsen waar ze veel mogen en kunnen doen, kunnen ze ook veel leren en bereiken.

Ik had gewild dat dit soort programma’s er waren toen ik net was afgestudeerd. Ik heb wel duidelijk het verschil gemerkt tussen startende Fast Forward Trainees en een meer ervarener groep. Je merkt dat de groep met meer ervaring zeker nog wel ontwikkelt, maar minder grote stappen zet dan een startende groep. Lees meer.

 

Jan Willem Brinkman - Klein Poelhuis

Het opleiden van jonge mensen is een van de kerndoelen van het bedrijf. Klein Poelhuis is een erkend leerbedrijf. We werken samen met de ROC’s en we bieden veel leerwerktrajecten aan en hopen daarmee de vergrijzing van ons bedrijf het hoofd kunnen bieden. Naast monteurs hebben wij ook behoefte aan andere competenties en willen iedereen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Binnen Klein Poelhuis hebben wij een aantal voormalig Fast Forward trainees aangenomen en hun brede en vernieuwende visie op het bedrijf en aanpak zijn erg goed bevallen. Lees meer.

 

Selmar Wesselink - Trainer

Met plezier toewerken naar prestaties

Mijn passie is om van een team een (h)echter collectief te smeden. Zo ook van de groepen (young) professionals binnen Fast Forward. Ik help de trainees om op autonome en spontane wijze invulling te geven aan hun projecten, vanuit eigenheid en met vertrouwen in eigen kunnen. Omdat ze zich vaak binnen teams of een groepsdynamische setting bevinden maak ik ze ook wegwijs in De vijf frustraties van teamwork. Lees meer.

 

Ader Academie - trainers Personal Leadership

De Ader Academie is de levensader voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We zetten levenslessen om naar praktische toepassing voor je carrière. We bieden exclusieve colleges, excellence- en master- programma’s aan waarin je je fysieke, emotionele, mentale intelligentie en creativiteit ontsluit en omzet in concrete actie. De colleges en programma’s worden verzorgd door experts uit de praktijk die met jou hun beste lessen en kostbaarste ervaring delen. Lees meer.

 

Maurice Essers - Universiteitsfonds

Universiteitsfonds Twente maakt dankzij bijdragen van donateurs bijzondere voorzieningen mogelijk voor de Universiteit Twente en haar studenten. Zo ondersteunt het fonds onder andere studiereizen van studenten, levert het fonds een bijdrage aan activiteiten van studieverenigingen en keert het studiebeurzen uit.
De jaarcampagne is één van onze belangrijkste manieren om donaties te werven, maar ook  om alumni te betrekken bij de Universiteit Twente. In de campagne belichten we vier bijzondere projecten van studenten of medewerkers. Alumni wordt verzocht één van deze projecten te ondersteunen met een donatie. Zo maakt het Universiteitsfonds, dankzij haar donateurs, bijzondere dingen mogelijk.
 
De jaarcampagne wordt voor een groot deel opgezet door de trainee en onze ervaring is dat de trainees met hun creativiteit en gedrevenheid ervoor zorgen dat de campagne een succes wordt. Wij hebben gemerkt dat de Fast Forward trainees zelfstandig, ondernemend en praktisch zijn en we geven ze daarom veel vrijheid om de jaarcampagne in te vullen en op te zetten. Dit levert keer op keer nieuwe ideeën en inzichten op waardoor wij jaarlijks onze campagne kunnen blijven vernieuwen en verbeteren.

 

Martin Mul - Bedrijfsmanager - Delta

Delta biedt (aangepast) werk aan meer dan 900 medewerkers uit de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Het merendeel van deze medewerkers is gedetacheerd bij bedrijven in de regio. Onze medewerkers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt als gevolg van een beperking. Wij zijn een regionale specialist in werk, zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig’. Daartoe zijn we in staat om tal van taken uit te voeren die voortkomen uit de Participatiewet. Samenwerken met ondernemers, gemeenten en onderwijs is daarbij onontbeerlijk.

In een matig economisch klimaat waarbij sprake was en is van schaarste aan laaggeschoolde betaalde banen lukte het ons om zeer velen bij bedrijven en publieke werkgevers duurzaam aan het werk te helpen en banen te laten behouden. Dat vergt van het team van professionals een focus die gericht is op “zo snel mogelijk aan de slag” en “kansen pakken”. Om deze ambitie waar te maken anticiperen we zo optimaal mogelijk op veranderingen in onze omgeving. Dat vraagt een hoge mate van fexibiliteit, ondernemingszin en resultaatgerichtheid.

Om onze ambitie te realiseren maken we graag gebruik van jonge professionals van Fast Forward. Zij brengen niet alleen nieuwe ideeën mee, maar zijn daarnaast ook creatief en gedreven. Zij houden ons scherp en wij bieden hen een omgeving om ervaring op te doen op verschillende vakgebieden. Een echte WIN-WIN voor beide

 

Anne Heining- Universiteit Twente - Team Online Media

Het team Online Media van de UT adviseert en ondersteunt de gehele universiteit in het beheer van websites, social media en andere online middelen. We adviseren op het gebied van inrichting van websites en webstatistieken, zoekmachineoptimalisatie, het monitoren van activiteiten op social media en het plaatsen van berichten hierop. Daarnaast leveren wij via brainstormsessies een creatieve bijdrage aan projecten en evenementen van andere afdelingen.

Een trainee van Fast Forward past goed binnen de organisatie omdat het jonge enthousiaste mensen met frisse ideeën zijn die ook in een korte periode een belangrijke bijdrage leveren. Het programma van Fast Forward biedt niet alleen werkervaring, maar leidt de trainee parallel ook op op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, competenties als projectmanagement en geeft de mogelijkheid bij een groot aantal bedrijven achter de schermen mee te kijken.De UT heeft in de afgelopen jaren regelmatig Fast Forward trainees begeleid en onze ervaring is dat zij vanaf dag 1 als volwaardige medewerker functioneren.

 

Onno Wessels - Roberine

Sinds 1951 ontwikkelt en produceert Roberine machines die gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van (openbaar) groen. Het ontwikkelen en produceren op één locatie maakt dat nieuwe ontwikkelingen snel kunnen worden getest, waarbij productiemedewerkers input kunnen leveren. De afstemming tussen de engineers en productiemedewerkers is daardoor waardevol voor de verdere ontwikkelen van producten.

Roberine zet trainees in op verschillende gebieden. Opdrachten variëren van het uitvoeren van algemeen onderzoek voor input voor nieuwe producten, tot het ondersteunen bij interne organisatievraagstukken, zoals het herzien van de RI&E en procesoptimalisatie in de productie. Trainees worden ingezet om twee belangrijke redenen. Ten eerste hebben we behoefte aan tijdelijke kennis en mankracht. Daarnaast willen we als regionaal betrokken organisatie trainees kennis laten maken met de beroepspraktijk.Wat ons opvalt, is dat trainees vaak een verrassende kijk hebben op zaken. Daarnaast is het mooi meegenomen dat we alvast kunnen kennismaken met mogelijke toekomstige collega’s.