Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen? De meest gestelde vragen tot nu toe zijn hieronder aangegeven. Andere vragen? Bel ons!

  1. Kan ik als trainee tussentijds stoppen of ben ik verplicht 2 jaar vol te maken?
  2. Wat verdien ik?
  3. Worden er diploma's uitgereikt?
  4. Wie kan meedoen?
  5. Hoe ziet het aanvullende trainingsprogramma er precies uit?
  6. Hoe is de verhouding leren en werken?
  7. Hoe vindt de begeleiding plaats?
  8. Hoe worden de leereffecten eigenlijk gemeten?
  9. Is er ook contact tussen de trainees onderling?

1. Kan ik als trainee tussentijds stoppen of ben ik verplicht 2 jaar vol te maken?
De kern van ons traineeship is gebaseerd op de brede ervaring die je opdoet door in twee jaar tijd als trainee te werken binnen een aantal verschillende bedrijven. Daarnaast ontvang je een ontwikkelprogramma dat gericht is op Personal Leadership. Als hier tussentijds van wordt afgeweken, dan wordt de basis van het idee weggehaald. We spreken dan ook met elkaar af, Fast Forward, bedrijf en trainee, minimaal de twee jaar vol te maken. Een en ander wordt contractueel vastgelegd.
Naar boven

2. Wat verdien ik?
Je komt als trainee in dienst bij een aantal bedrijven. Voor de looptijd van een opdracht word je als medewerker gecontracteerd door het bedrijf dat het traineeship biedt. Je krijgt dus in de periode van twee jaar met een aantal werkgevers te maken. De afspraak met de bedrijven is dat de trainees worden aangesteld op basis van het wettelijk minimumloon. Voor de tweede en de derde opdracht komt daar telkens een opslag overheen van €130,- bruto per maand. Voor de overige arbeidsvoorwaarden gelden de regels van het bedrijf. Daar bovenop investeren de bedrijven in jou door per maand een financiële bijdrage te leveren voor o.a. het inrichten van het ontwikkelprogramma en de begeleiding vanuit Fast Forward. Voor jou zijn hier totaal geen kosten aan verbonden.
Naar boven

3. Worden er diploma's uitgereikt?
Na afloop van een opdracht ontvang je van je werkgever een certificaat voorzien van de naam en het beeldmerk van het bedrijf en de resultaten van jouw werkzaamheden. De twee jaren worden afgesloten met een certificaat van Saxion waaruit blijkt dat je deelgenomen hebt aan het Fast Forward traineeship. Een zeer waardevolle aanvulling op je CV!
Naar boven

4. Wie kan meedoen?
Iedereen die als afgestudeerde of afstuderende meent over de gevraagde basiscompetenties te beschikken. Dus studenten van alle hogescholen en universiteiten kunnen solliciteren. 
Naar boven

5. Hoe ziet het programma er uit?
Het Fast Forward programma is post hbo. 
De werkzaamheden als trainee geven je de mogelijkheid je competenties verder te ontwikkelen. Bovendien wordt een aanvullend ontwikkelprogramma aangeboden. Hierbij worden masterclasses aangeboden, maar ook bv. bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. Het programma is voor een deel vraaggestuurd en de onderdelen worden voorbereid door de traineegroep, zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Voorbeelden vind je onder leren en werken. Iedere week worden de trainingen geëvalueerd.
Naar boven

6. Hoe is de verhouding leren en werken?
Het traineeship wordt uitgevoerd in een fulltime aanstelling. Binnen deze werkzaamheden, waarin leren en werken hand in hand gaan, wordt gemiddeld een dagdeel ( 4 uur) per week gereserveerd voor het aanvullende programma.
Naar boven

7. Hoe vindt de begeleiding plaats?
Iedere trainee krijgt een coach vanuit Fast Forward toegewezen. 
De werkzaamheden op de werkplek worden begeleid door de bedrijfsbegeleider. De bedrijfsbegeleider en de coach hebben regelmatig contact met jou erbij om zowel de werkzaamheden als je persoonlijke ontwikkeling te bespreken.
Naar boven

8. Hoe worden de leereffecten gemeten?
Aan het begin van het traineeship maak je, uitgaande van je nulmeting, een persoonlijk portfolio. Hierin geef je aan op welke wijze je door middel van je traineeship bepaalde competenties verder denkt te kunnen ontwikkelen. Tijdens je Fast Forward periode wordt in kaart gebracht hoe een aantal competenties er voor staan. Tussentijds worden de ontwikkelingen in deze competenties beoordeeld en besproken door je bedrijfsbegeleider en je coach en worden feedback formulieren ingevuld door de bedrijfscoach.
Naar boven

9. Is er ook contact tussen de trainees onderling?
Ja, iedere week: om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Met deze contacten is het ook mogelijk om je te oriënteren op een mogelijke volgende traineeplaats.
Naar boven

Informatiefolder