Doegroepleider (papa of mama)

Als doegroepleider (papa of mama) begeleid je samen met twee medestudenten een groepje van 10-15 eerstejaarsstudenten. Van de drie doegroepleiders zal er één aangewezen worden als hoofdpapa of -mama en zullen er twee aangewezen worden als doepapa of -mama.

Hoofdpapa of -mama

De hoofdpapa of -mama is het aanspreekpunt vanuit de organisatie voor de doegroep en is te allen tijde aanwezig bij de groep. Jij bent verantwoordelijk dat er altijd iemand aanwezig is voor de eerstejaars gedurende het hele programma.

Doepapa of -mama

De doepapa’s en -mama’s ondersteunen de hoofdpapa of -mama gedurende de HOI. Zij zijn in principe altijd aanwezig, maar worden tijdens de HOI eenmalig op piekmomenten gevraagd te ondersteunen bij de registratie, activiteiten, het uitserveren van eten of schoonmaken.

De doegroepen worden tijdens de HOI geformeerd. Hier draag je als doegroepleiders zelf de verantwoordelijkheid voor.

Als doegroepleider is deelname aan de HOI gratis. Uiteraard krijg je van ons voor de start van de HOI een instructie over de do's en don'ts tijdens de HOI.

Heb je zin om als doegroepleider nieuwe studenten in Enschede te begeleiden? Meld je dan aan via dit formulier!


Afbeelding CREW