Doegroepleider (papa of mama)

Als doegroepleider (papa of mama) begeleid je samen met twee medestudenten een groepje van 10-15 eerstejaarsstudenten. Van de drie doegroepleiders zal er één aangewezen worden als hoofdpapa of -mama en zullen er twee aangewezen worden als doepapa of -mama.

Hoofdpapa of -mama

De hoofdpapa of -mama is het aanspreekpunt vanuit de organisatie voor de doegroep en is te allen tijde aanwezig bij de groep. Jij bent verantwoordelijk dat er altijd iemand aanwezig is voor de eerstejaars gedurende het hele programma.

Doepapa of -mama

De doepapa’s en -mama’s ondersteunen de hoofdpapa of -mama gedurende de HOI. Zij zijn in principe altijd aanwezig, maar worden tijdens de HOI eenmalig op piekmomenten gevraagd te ondersteunen bij de registratie, activiteiten, het uitserveren van eten of schoonmaken.

De doegroepen worden tijdens de HOI geformeerd. Hier draag je als doegroepleiders zelf de verantwoordelijkheid voor.

Aanmelden en selectieprocedure doegroepleiders

Aanmelden als doegroepleider is mogelijk tot vrijdag 19 mei. In de week van 22 mei zal de selectie plaatsvinden. De selectie wordt gemaakt per opleiding in overleg met de aangewezen studieverenigingen of introductiecommissies. Maandag 29 mei ontvang je bericht of je geselecteerd bent.

Als doegroepleider is deelname aan de HOI gratis. Uiteraard krijg je van ons voor de start van de HOI een instructie over de do's en don'ts tijdens de HOI.

Wil jij doegroepleider worden tijdens de HOI? Meld je dan nu aan!


Afbeelding CREW