Agenda

Conferentie Laaggeletterdheid en leesbevordering

24.03.2017

Lezen en schrijven is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vrijdag 24 maart vindt bij de pabo in Deventer een conferentie plaats over laaggeletterdheid en leesbevordering.

Conferentie Laaggeletterdheid en leesbevordering

In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. En daardoor met het begrijpen van informatie. 14% van de 15-jarigen is laaggeletterd. Dat zijn verontrustende cijfers. Goed leren lezen en schrijven begint immers op de basisschool.

Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Dat zouden ze in hun opleiding aan de pabo al mee moeten krijgen. De vraag die centraal staat tijdens deze conferentie is dan ook: hoe kunnen pabo’s een effectieve bijdrage leveren aan het voorkomen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier?
Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van recente onderzoeksresultaten, vindt uitwisseling plaats over laaggeletterdheid en leesbevordering in de programma’s op pabo’s en worden workshops gegeven die concreet maken hoe pabo’s aandacht kunnen besteden aan thema’s rond (laag)geletterdheid.

Programma

Download hier het volledige programma van de conferentie Laaggeletterdheid en leesbevordering (PDF)

Meer informatie

De conferentie vindt plaats op vrijdag 24 maart 2017, van 09.30-16.30 uur bij Saxion, Handelskade 75 te Deventer. Als pabo-docent ben je van harte uitgenodigd deze dag bij te wonen, het liefst samen met een collega van een ander vak. Het voorkomen van laaggeletterdheid is een zaak van alle pabo-docenten en hun studenten.

Aanmelden

De conferentie is gratis. Meld je aan via het aanmeldformulier.

Over de conferentie

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Pabo’s van Hanzehogeschool, Fontys Venlo, Iselinge en Saxion en m.m.v. het Pabo-Platform van Stichting Lezen. Daarnaast wordt dit initiatief ondersteund door Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Lezen en het actieprogramma Tel mee met Taal.