Agenda

Het Grootste Kennisfestival van Nederland

15.06.2017  | 13.00 - 22.30 uur  | Havenkwartier | Deventer

Met twee projecten van Saxion! In het Havenkwartier in Deventer, Scheepvaartstraat 13.

Logo van het festival

Saxion verzorgt tijdens het Kennisfestival twee demonstraties:

Maptable

Studenten van de minor Leren en Innoveren gaan tijdens het Kennisfestival op een multidisciplinaire manier de aangedragen business-problemen van festivalbezoekersmet behulp van de 'maptable' in kaart brengen en proberen op te lossen. De kracht van de 'maptable' is dat er op een snelle manier digitaal kaartmateriaal getoond kan worden. Hierbij valt onder andere te denken aan bestemmingsplannen, Basis Administratie Adressen en Gebouwen (BAG), grondgebruik, basiskaarten topografie, digitale kaarten met betrekking tot lucht- en geluidkwaliteit, eigendomskaarten. Met de Maptable geven de studenten dan ook op een snelle en creatieve manier inzicht in de huidige situatie van een omgeving.

XoSoft

Festivalbezoekers kunnen kennismaken met een innovatieve broek die momenteel ontwikkeld wordt door Roessingh Research Development en Saxion om ouderen te helpen met lopen. Binnen het Europese XoSoft-project werken Roessingh Research & Development samen met 3 verschillende lectoraten van Saxion aan deze speciale broek die mensen zal helpen met mobiliteitsproblemen, zoals opstaan of lopen. Het resultaat van deze unieke samenwerking is een broek die sensoren bevat om te meten wat je wilt doen en daar feedback op kan geven aan jou, of aan je fysiotherapeut. Maar wat deze broek echt bijzonder maakt is dat hij je bij het maken van deze bewegingen actief zal gaan ondersteunen. Ouderen kunnen met zo'n broek bijvoorbeeld langer in hun eigen huis blijven wonen.

Volg het festival op Facebook!