Nieuwsberichten

I am Lotte Beernink and I am Wilma de Boer, I am Saxion

01.12.2017

I am Saxion is een serie portretten, waarin we Saxion-studenten en –medewerkers in beeld brengen en hen spontaan laten vertellen over wat zij op dat moment aan het doen zijn. Vandaag een portret van studentendecanen Lotte Beernink en Wilma de Boer.

Studentendecanen Lotte Beernink en Wilma de Boer, Saxion

“Als studentendecanen voeren wij natuurlijk veel gesprekken met studenten. Die gaan vaak over problemen die kunnen leiden tot studievertraging. Je kunt hierbij denken aan problemen met de studiefinanciering, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Maar vanmiddag zitten we bij elkaar om een artikel voor te bereiden voor onze nieuwsbrief voor de studieloopbaanbegeleiders bij Saxion. Het thema van die nieuwsbrief is de huidige generatie studenten en verschillen met vorige generaties. Onze eigen ervaring is dat studenten kunnen worstelen met werk- en prestatiedruk. Ze kunnen veel druk en stress ervaren door de BSA-norm. En dat geldt ook voor het leenstelstel en werken naast de studie. Studenten willen niet falen en niet onderdoen voor anderen. Een ander voorbeeld is het verschil in concentratievermogen. Alles blijft in beweging. Momenten van stilstaan kennen we niet. Vroeger mocht jij je nog vervelen. Nu kun je voor 12.00 uur iets bestellen en dan is het ‘s avonds al in huis. Studieloopbaanbegeleiders die al langer bij Saxion werken zien de studenten veranderen. Wij willen handreikingen bieden hoe zij daarmee om kunnen gaan.“

Geïnteresseerd in werken bij Saxion? Kijk op http://www.werkenbijsaxion.nl

Lees meer I am Saxion-verhalen >>

De portretten in de serie I am Saxion verschijnen ook op onze Facebookpagina en/of ons LinkedIn-account.