Nieuwsberichten

Saxionstudenten geven hogeschool een 7.2

19.05.2017

Saxionstudenten laten dit jaar via de Nationale Studenten Enquête (NSE) opnieuw zien dat zij tevreden zijn over het onderwijs dat zij volgen. Zij geven Saxion, net als vorig jaar, het rapportcijfer 7.2. Van de studenten die de enquête invulden, geeft 77% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn.

Studenten geven Saxion een 7.2

Met een algemeen cijfer van een 7.2 en resultaten die op niveau blijven, scoort Saxion goed. Van de Saxionstudenten vulde 43,7% de digitale enquête in. Het landelijk gemiddelde was dit jaar 38,6%.

Ook de studenten van de Parttime School (deeltijdonderwijs) geven een 7.2.

Er waren dit jaar twee nieuwe thema’s waarover studenten vragen beantwoordden: uitdagend onderwijs en internationalisering. Uitdagend onderwijs scoort een 7.0, terwijl het thema internationalisering een 6,4 scoort. De stijging in tevredenheid over de roosters was vorig jaar al merkbaar en deze lijn wordt dit jaar doorgezet. Op dit thema is de grootste stijging in scores zichtbaar.

NSE landelijk

Ruim 725.000 studenten zijn benaderd, daarvan heeft dus 38,6% de enquête ingevuld.

De studentenoordelen:

  • kunnen aspirant-studenten gebruiken bij hun oriëntatie op de studiekeuze
  • gebruikt de hogeschool/universiteit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren

>> Lees meer over de NSE