Nieuwsberichten

Boegbeeldproject HBO Verpleegkunde

24.04.2018

Vrijdag 13 april 2018 stond in het teken van Open delen. Vanuit het ministerie van OCW is er afgelopen jaar subsidie beschikbaar gesteld om het delen en hergebruiken van leermaterialen te bevorderen en dat heeft geleid tot twee Boegbeeldprojecten.

Afbeelding blog Debbie BraakmanIn het Boegbeeld project hbo verpleegkunde werkten 5 verpleegkunde opleidingen (Saxion, Fontys, HAN, Rotterdam en Zuyd) samen.

De opdracht was:
     * Een platform ontwikkelen om leermaterialen te ontsluiten en open te delen.
     * Een actieve community op te zetten voor onderhoud en uitbreiding.

Omdat er 1 landelijk beroeps- en opleidingsprofiel is voor alle hbo verpleegkunde opleidingen, is ieder gemotiveerd om leermaterialen te delen. Dat was de sfeer tijdens de bijeenkomst en bleek uit wat er gerealiseerd is in het project:

     * Een startpagina op Wikiwijs als platform
     * Een gezamenlijke taal en zoekmachine
     * Een kwaliteitsmodel en checklist voor open leermaterialen
     * Een online community

De hbo-vpk Wikiwijs pagina is een zichtbaar resultaat van wat er is bereikt. Open leermaterialen zijn makkelijk terug te vinden met kwaliteit en betrouwbaarheid. Het doel was 100 gedeelde leermaterialen op Wikiwijs en het zijn er 111! Er wordt een kwaliteitskeurmerk toegekend door een keurmeester indien het leermateriaal aan het kwaliteitsmodel voldoet.

De hbovpk Community is opgezet in aanvulling op de Wikiwijspagina. Wikiwijs is namelijk geschikt voor het delen van open leermaterialen maar ongeschikt voor discussie over of vragen stellen.


Er waren behalve sprekers die betrokken zijn bij het project ook sprekers van het Ministerie van OCW, de Vereniging van Hogescholen en het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Allen staken zij de loftrompet over het zeer succesvolle verloop en de goede opbrengsten van het Boegbeeldproject. Juist ook het praten over de open leermaterialen, feedback geven en kwaliteit verhogen om te komen tot verbeteren van onderwijs. Dat is een rol van de community!

Enkele aanbevelingen van de sprekers:

* Met Learning Analytics te volgen wat er echt gebeurt met delen, gebruiken, bewerken en hergebruiken, dan is de cirkel 
   rond.
* Meer ruchtbaarheid geven aan deze aanpak en de resultaten; het kwaliteitsmodel kan interessant zijn voor andere domeinen
* Vooral ook doorontwikkelen, wederkerigheid is essentieel om succesvol te zijn. De vliegwiel werking!

De dag werd afgesloten met een informatie/inspiratiemarkt en het feestelijk starten van het vervolg op het Boegbeeldproject: Project SAMEN hbo verpleegkunde, waarin alle 17 hbo verpleegkunde opleidingen van Nederland verder bouwen aan het delen van open leermaterialen. Doel is ook dit te verbreden naar mbo en zorgprofessionals.

Quote van Juriaan van Kan, ministerie OCW:
Dit Boegbeeldproject is in Nederland en internationaal iets om allemaal van te leren!