Gebiedsontwikkeling en recht

Gebiedsontwikkeling is een juridisch en financieel complex proces, zeker in bestaand stedelijk gebied. De belangen polariseren en toekomstbestendigheid is de nieuwe drijfveer. Dat vraagt om innovatie van juridische en financiƫle arrangementen voor gebiedsontwikkeling, ook grensoverschrijdend.

Doel

De (her-)inrichting van een gebied is juridisch en financieel zeer complex. Zowel inhoudelijk als qua proces op meerdere schaalniveaus en tussen stakeholders met uiteenlopende belangen. De economische crisis daagt overheden, ontwikkelende partijen en kennisinstellingen uit om met minder middelen toch de gewenste kwaliteit te leveren. Daarbij kunnen we zeker ook leren van ervaringen in het buitenland. Doel van het lectoraat Gebiedsontwikkeling en Recht is het leveren van een bijdrage aan zowel een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling via praktijkgericht juridisch en financieel onderzoek als aan de opleiding van studenten en professionals in het werkveld.

Daarbij hanteren wij twee onderzoekslijnen:
1. Grensoverschrijdende samenwerking
2. Gebiedsontwikkeling: legal & finance

Lector

Houdt uw organisatie zich bezig met lokale en regionale gebiedsontwikkeling vanuit de juridische invalshoek? En heeft u behoefte aan een deskundige sparringpartner? Neem dan contact op met lector dr. mr. John van den Hof.