Sportmanagement

CodeM.1131
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers32
ContactJos Keulstra | j.c.keulstra@saxion.nl  | 06 - 2261 3314
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (alle voltijd studenten met afgeronde propedeuse)
UitsluitingenBedrijfskunde MER, HBO-Rechten en Bedrijfskunde

SportmanagementDe minor Sportmanagement is bedoeld om jou als student met belangstelling voor sport kennis te laten maken met de beleidsmatige, economische en juridische aspecten van het sportmanagement. De minor richt zich op de voorwaarden voor een goed sport- en bewegingsklimaat in Nederland, en de instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet. De centrale doelstelling van de minor is dan ook dat studenten kennis en vaardigheden verwerven waarmee ze in een professionele setting, of als vrijetijdsbesteding, vanuit kennis van zaken positief kunnen bijdragen aan een gezonde, sportieve samenleving.

De minor Sportmanagement is gericht op voltijdstudenten. Als je in het bezit bent van je propedeuse kun je deelnemen (behalve studenten van de bij 'Uitsluitingen' vermelde opleidingen).

Sport is ‘big business’. Er gaan miljoenen, zo niet miljarden in om. Topsport is een niet te onderschatten economische factor. Ook wordt sportbeoefening door iedereen beschouwd als een voorwaarde voor een gezonde samenleving. Maar het organiseren van een sportevenement of het besturen van een sportvereniging is geen peulenschil. 

Organisaties, zowel voor de amateursport als in de professionele sport, zijn steeds vaker op zoek naar echte professionals die deel uit kunnen maken van het bestuur of het management. Mensen met kennis van beleidsmatige, economische en juridische zaken. Datzelfde geldt voor het sportbeleid van de overheden op verschillende niveaus. Het maatschappelijk belang van kundige professionals in het management van de verschillende sportbonden, -organisaties en –verenigingen is dus groot.

In de minor Sportmanagement benader je sport en beweging vanuit verschillende invalshoeken. In het eerste kwartiel ligt de nadruk op sportverenigingen en deze verenigingen worden vanuit beleidsmatig, economisch en juridisch oogpunt onder de loep genomen. Daarnaast maak je kennis met onderzoek, het organiseren van evenementen en de psychologische en ethische aspecten van de sport. 

Al deze competenties worden mede ontwikkeld aan de hand van specifieke praktijkproblemen binnen sportverenigingen of andersoortige sportorganisaties. Deze problemen lenen zich ervoor om vanuit verschillende invalshoeken een advies, verbeterplan of voorstel te formuleren. Na afloop beheers je verschillende disciplines en ben je in staat om duidelijke keuzes te maken vanuit het belang van een sportorganisatie en ter bevordering van sport en bewegen.

 • De minor start met een algemene introductie over de organisatie van topsport en breedtesport in Nederland en Europa.
 • Je voert individueel een aantal opdrachten uit binnen een zelfgekozen sportvereniging.
 • In groepsverband leg je contacten met verenigingen, deskundigen, sporters enzovoort en organiseer je een programma met excursie, lezing of bezoek.
 • Je organiseert een sportgerelateerd evenement met een maatschappelijk karakter. Je stelt een draaiboek op en zorgt na afloop voor een uitgebreide reflectie. Daarnaast evalueren jullie de excursies van je klasgenoten.
 • Je gaat op zoek naar een interessant vraagstuk en voert een onderzoek uit. Dit resulteert in een plan van aanpak met een theoretische basis, een onderzoeksopzet en een verslag met conclusies en aanbevelingen.
 • Je volgt cognitieve modules over recht, psychologie en actuele sport- en beweegthema’s.

Alle opdrachten komen zoveel mogelijk direct uit het werkveld en worden hier ook uitgevoerd.

De minor kent de volgende toetsen:

Kwartiel 1

 • Sport & economie: schriftelijke toets + opdracht bij vereniging (3 EC)
 • Sport & Recht 1: schriftelijke toets + opdracht bij vereniging (3 EC)
 • Sport & Beleid: schriftelijke toets (3 EC)
 • Verenigingsopdracht: opdracht bij vereniging (3 EC)
 • Evenementenopdracht: organiseren van, uitvoeren van en reflecteren op excursie en evenement (3EC)

Kwartiel 2

 • Sport & onderzoek: schriftelijke toets en onderzoeksverslag (6 EC)
 • Sport & Recht 2: schriftelijke toets (3 EC)
 • Sportpsychologie: schriftelijke toets (3 EC)
 • Sport & Samenleving: verschillende verslagen en presentaties (3 EC)

Contact
Jos Keulstra
j.c.keulstra@saxion.nl
06-22613314