Acute Zorg

CodeM.1095
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers20
ContactRolf Egberink | r.e.egberink@saxion.nl | 06 - 1236 3767
Type minorC: Toegankelijk voor één hbo-opleiding (hbo-v, Gezondheidszorg & Technologie)

Acute zorgHoe werken zorgverleners (hbo-v en G&T) samen in de acute zorg? En wat is hun relatie met de overige zorgprofessionals? Hoe observeer je, interpreteer je én bewaak je de vitale functies van een patiënt? Hoe vindt de acute zorg plaats en wat is precies de rol van de verpleegkundige in de keten van acute zorg? Hoe gaat het er in de praktijk aan toe? 

Deze onderwerpen staan centraal in de minor Acute Zorg. Je krijgt inzicht in de theorie en praktijk rond dit specifieke aandachtsgebied binnen de verpleegkunde en oriënteert je op loopbaanmogelijkheden.

Deze minor richt zich op studenten Hbo-v en studenten van de studieroute Gezondheidszorg & Technologie. Je hebt het niveau gevorderd van de opleiding afgerond. De studenten moeten minimaal 20 weken stage hebben gelopen in een algemeen ziekenhuis.

Met deze minor ontwikkel je je verder als verpleegkundige in de acute zorg. In de theoretische modulen staat de acute opvang centraal. Daarbij leer je om de vitale functies bij zorgvragers goed te observeren, interpreteren en te bewaken. Hoe vitale functies verstoord kunnen raken of dat al zijn. Leren werken met de bijbehorende apparatuur en technieken is een onderdeel van het lesprogramma. Net als samenwerking met de andere zorgprofessional rondom de patiënt en diens naasten. 

Ook krijg je inzicht in de context waarin de acute zorg in een instelling plaatsvindt. Wat is jouw rol als verpleegkundige in de keten van acute zorg? Tijdens de minor oriënteer je je twee keer binnen het vakgebied met een stage. Met een literatuurstudie werk je daarnaast een vraagstelling uit. Deze gaat over een actueel thema binnen de acute zorg.

Blok 1
De eerste blokperiode bestaat uit 5 modulen waarbij de ABCDE methodiek uitgangspunt is. Zorg voor de patiënt met dreigende/manifeste verstoring van de vitale functies staat steeds centraal.

 • Module 1: Airway (= 40 SBU)
 • Module 2: Breathing (= 40 SBU)
 • Module 3: Circulation (= 40 SBU)
 • Module 4: Disabillity (= 40 SBU)
 • Module 5: Exposure (= 40 SBU)
 • Oriëntatiestage 1 (= 160 SBU)
 • Terugkoppeling stage, verwerking en toetsing blok 1 (40 SBU)

Blok 2

 • Module 6: Verdieping t.a.v. de zorg voor de patiënt met dreigende/manifeste verstoring van de vitale functies (= 120 SBU)
 • Module 7: Literatuurstudie (=80 SBU)
 • Oriëntatiestage 2 (= 160 SBU)
 • Terugkoppeling stage, verwerking en toetsing blok 2 (40 SBU)

Je wordt op verschillende onderdelen van de minor beoordeeld. Hierbij gaat het zowel om toetsen (theorie/performance assessement, de terugkoppeling van je stages en de literatuurstudie die je uitvoert.


Contact
Rolf Egberink
r.e.egberink@saxion.nl
06 - 1236 3767