Intercultureel werken

CodeM.1096
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieEnschede, Deventer
TaalNederlands
Max deelnemers45
ContactJoke Blumink | j.e.blumink@saxion.nl | 06 - 1236 6170
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding
UitsluitingenInternational Business and Management Studies, Integrale Veiligheidskunde
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Intercultureel werkenIn Nederland werken we in de toekomst meer en meer samen met mensen die een verschillende culturele achtergrond hebben. Dat vraagt om een specifieke wijze van benaderen en communicatie in de omgang met elkaar. Als professional moet je over deze competenties beschikken. 

Om de samenwerking te laten slagen is het daarom nodig om extra communicatieve vaardigheden op te bouwen. Waar je ook gaat werken, in Nederland of in het buitenland: overal krijg je te maken met mensen met een andere culturele achtergrond. Als hulpverlener, docent, collega of leidinggevende. Daarbij nodigen we je uit om je een open, onderzoekende (beroeps)houding aan te leren.

Je kunt als voltijd- of deeltijdstudent aan deze minor deelnemen. Heb je als deeltijdstudent 15 ECT nodig, dan kun je een aangepast en zelfstudieprogramma volgen. Hiervoor hoef je je niet apart in te tekenen. Er zijn 5 plekken voor externe (Kies Op Maat) studenten gereserveerd. Om deel te kunnen nemen heb je je propedeutisch examen behaald.

Als professional is het belangrijk om je te verdiepen in de persoon waar je mee of waarvoor je werkt. Dit is in het geval van iemand met een andere culturele achtergrond vaak behoorlijk ingewikkeld en het vereist extra vaardigheden. Deze minor leert je de interculturele competenties, die van belang zijn voor je professionele functioneren. Denk daarbij aan samenwerking met collega’s, ouders van leerlingen, patiënten of klanten met een andere culturele achtergrond. 

Je start met een brede basis rond het thema Intercultureel werken. Daarna verdiep je je in verschillende thema’s die je kunt toepassen op je eigen vakgebied. Denk hierbij aan Interculturele gezondheidszorg, Intercultureel onderwijs, Interculturalisatie. Omdat het in deze minor gaat om het aanleren van een transculturele houding ga je veel oefenen met het observeren van mensen met een andere culturele achtergrond. In werkelijkheid of via filmbeelden. Vervolgens reflecteer je op je eigen culturele achtergrond. Hierover ga je in discussie met elkaar en met de begeleidende docenten. 

Verder maak je je interculturele vaardigheden eigen door veel te oefenen. Dat gebeurt in trainingen. Met interviews, meewerken aan projecten, het schrijven van een artikel en het volgen van een stage werk je aan je competenties.

Bij het vak Cultuur leer je culturen te beschrijven en te analyseren. Denk daarbij aan gezins- en familieverbanden, woonvormen, socialisering gewoontes en tradities, spiritualiteit/religie. Daarna staan we stil bij Nederland en de multiculturele samenleving. We behandelen globalisering, de geschiedenis van kolonialisme tot ontwikkelingssamenwerking tot arbeidsmigratie, de verdeling van macht en rijkdom en de invloed op de samenleving, beeldvorming, vooroordelen en discriminatie. 

Bij Communicatieve vaardigheden op het gebied van intercultureel werken kijken we naar verschillende modellen/methodieken om communicatie te analyseren. Na deze module sluiten we het algemene gedeelte af en definieer je opnieuw je doelen met een POP. Hiermee verdiep je je in intercultureel werken in je beroepsveld en kies je een thema. Denk daarbij aan Gezondheid en welzijn, Onderwijs of Bedrijfsleven. Je Praktijkoriëntatie combineer je evt. met een ander vak, met extra aandacht voor de culturele component.

Je persoonlijke portfolio vormt de rode draad van het traject. Daarin besteed je onder meer aandacht aan je eigen culturele achtergrond en socialisatie, je culturele competenties bij aanvang en aan het eind van de minor. Je schrijft een verslag of essay over een thema, op basis van een literatuurstudie en training Together to get there. Je maakt een POP voor praktijkoriëntatie, plan van aanpak en verslag van je praktijkbezoeken. Na interviews met leden van een andere culturele groep schrijf je een verslag en reflectie. Je past communicatiemodellen toe op een gesprek. Tenslotte houd je presentaties en neem je deel aan projecten. De opdrachten kunnen zowel individueel als gezamenlijk van aard zijn.


Contact
Joke Blumink
j.e.blumink@saxion.nl
06 - 1236 6170