Technologie in beweging

Codem.1105
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers30
ContactNoortje Rijken | n.h.m.rijken@saxion.nl | 06-12371868
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Fysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie, Oefentherapie)
UitsluitingenOverige opleidingen
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Technologie in bewegingHeb jij een bijzondere interesse in technologie? Zou je graag meer ervaring op willen doen met technologie die relevant is voor de paramedische beroepspraktijk?

Hightech innovaties zijn aan de orde van de dag en beïnvloeden alle facetten van onze samenleving. Ook voor de paramedische professional is het een uitdaging om zich deze nieuwe technologieën eigen te maken en alle mogelijkheden ervan te benutten om de zorg te kunnen verbeteren en objectiveren. Tijdens deze minor wordt je als paramedicus klaar gestoomd voor de toekomst, met betrekking tot technologie in de zorg. Je komt in aanraking met veel technologische (meet)instrumenten en leert in deze minor om er met een kritische blik naar te kijken.

Na het volgen van deze minor is een verdiepingsslag gemaakt op het gebied van kwaliteit en functionaliteit met betrekking tot de inzet van de verschillende technologische instrumenten in de paramedische beroepspraktijk.

Studenten van paramedische beroepen met een bijzondere interesse in technologie en innovatie.

Om te kunnen deelnemen aan deze minor is het van belang kennis te hebben van basisvaardigheden bewegingsanalyse en anatomie. Deze minor is geschikt voor studenten van opleidingen fysiotherapie, podotherapie, oefentherapie en ergotherapie.

In de minor wordt een breed palet van technologische toepassingen in de paramedische beroepspraktijk aangeboden. De student doet ervaring op met het gebruik van een groot aantal (ambulante) technologische meetinstrumenten, kan de belangrijkste uitkomsten analyseren en  interpreteren en weet hoe deze gebruikt kunnen worden. De student wordt bekend met de huidige ontwikkelingen van bestaande technologieën en innovaties die er aan komen. De student ontwikkelt een kritische houding ten opzichte van nieuwe meetinstrumenten en kan goede afwegingen maken voor het gebruik en de toepassing van technologie. Een belangrijk onderdeel dat door alle modules heen loopt is het omgaan met de ethische vraagstukken die een rol spelen bij het gebruik van technologie.

De minor bestaat uit 6 modules van 5 ects:

  1. Bewegingsanalyse
  2. Elektromyografie
  3. Echografie
  4. Ademgasanalyse
  5. Monitoring, sensoring en coaching (eHealth)
  6. Innovatie

De activiteiten bestaan uit het volgen van werkcolleges, vaardigheidslessen, het bezoeken van een minisymposium, bedrijven en instellingen in de regio. Je zult lessen voorbereiden en bijwonen, zowel theorie als praktijk. Ook werk je buiten de lessen aan opdrachten (zelfstandige studietijd) en kun je vaardigheid zelfstandig oefenen.

De verschillende modules zullen elk afgerond worden met 1 toets van 5 EC in de vorm van een vaardigheidstoets, producttoets, presentatie/poster of kennistoets.


Contact
Noortje Rijken
n.h.m.rijken@saxion.nl
06-12371868