Verwarde personen

CodeM.1103
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieEnschede, Deventer
TaalNederlands
Max deelnemers54
ContactNienke van der Voort | t.y.g.vandervoort@saxion.nl | 06 - 1237 2009
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Bachelors Social Work, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde)

Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedragDe laatste paar jaar worden ‘verwarde personen’ veel besproken in de media, zonder dat duidelijk is wie ermee bedoeld worden. De term ‘verward’ roept verwarring op en kan stigmatiserend werken voor de personen om wie het gaat. Waarschijnlijk gaat het vaak om onbegrepen of niet-herkend gedrag. 

Een steeds grotere groep mensen met problemen van allerlei aard (bijv. schulden) lijkt door diverse oorzaken (bijv. het niet spreken van de Nederlandse taal) de weg naar hulpverlening niet op tijd te kunnen vinden. Zo kunnen er eenmalige incidenten zijn op straat, veroorzaakt door mensen die eenmalig ‘even de weg kwijt zijn’. 

Het is helder dat hier andere interventies vereist zijn dan bij mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen, of met dementie of delier. Burgers in de samenleving weten vaak niet wat te doen als er zorgen zijn rond mensen met onbegrepen gedrag. Gebrek aan kennis en begrip kan leiden tot stigma. De kwaliteit van leven van de personen die soms verward zijn kan waarschijnlijk beter. Vroege herkenning en snelle interventie kunnen daartoe bijdragen. Betrokken zijn: informele mantelzorgers, thuiszorgorganisaties, politie, gemeente, huisartsen, GGZ- en VGZ-instellingen, verslavingszorg, wijkteams, scholen, woningbouwcoöperaties.

Studenten van de bachelor opleiding Verpleegkunde, Social Work en Toegepaste Psychologie.
Voor de voltijd minor moet je je propedeuse gehaald hebben.Voor de deeltijd minor geldt geen instapeis.

Aantal deelnemers: 24 voltijd en 28 deeltijd
Locaties: Kwartiel 1-2 in Deventer en kwartiel 3-4 in Enschede

Je gaat gedrag leren herkennen en leert welke begeleiding jij kan bieden, waarbij de nadruk ligt op het leggen van contact en het ondersteunen van persoonlijk herstel van de verwarde persoon. Je brengt de context in kaart en legt contact met naaste betrokkenen en betrokken professionals. De principes van De Nieuwe GGZ worden geïntroduceerd. 

Je krijgt kennis over welke problemen of ziektebeelden ten grondslag kunnen liggen aan verwardheid, en welke factoren van invloed kunnen zijn op het probleem. Je leert risico’s en hulpbronnen in kaart brengen samen met clienten en anderen. Je weet hoe je vroegsignalering en vroege interventies kunt inzetten, en met wie je moet samenwerken, en hoe je de zorg en begeleiding kunt organiseren en coördineren. Je hebt kennis van lichamelijke gezondheidsrisico’s bij verwarde personen en van psychische problemen bij lichamelijk zieke mensen. Je hebt kennis van relevante  wet- en regelgeving. 

Proactieve samenwerking met cliënten, naastbetrokkenen en professionals in de ambulante setting staat centraal. Je voert een deel van een onderzoek uit en je hebt kennis van technologische toepassingen die ondersteunend kunnen zijn bij de begeleiding of organisatie van zorg.

De Voltijd en de Deeltijd minor bestaan beiden uit 5 modules: 4 van 5 EC en 1 van 10 EC. In het onderwijs bieden we je een combinatie van kennis (deels met behulp van e-learning), trainingen en ervaringen, zowel op school als in de praktijk. Het onderwijs vindt deels plaats in de lokale praktijk, met inzet van de mensen die daar dagelijks werken. Veel zelfwerkzaamheid van jou als student is vereist. Ook in de lessen zal je veel aan het werk zijn met je medestudenten. In de voltijd minor zal je een deel van de opdrachten buitenschools doen.

Studenten in de deeltijd moeten een relevante werkplek hebben.

Elke module wordt afgesloten met een portfolio waarin verschillende toetsen zijn opgenomen. In de toetsen willen we vooral zien hoe jij het geleerde toepast of zou toepassen. In het portfolio zijn opgenomen een kennistoets na het volgen van een e-learning, verslagen van casestudies met opdrachten, aangevuld met afwisselend video, presentatie of assessment.


Contact
Nienke van der Voort
t.y.g.vandervoort@saxion.nl
06 - 1237 2009