Advanced Material Production Engineering

CodeM.1123
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactNiek van Toor | n.p.vantoor@saxion.nl |  088 - 019 1435
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Werktuigbouwkunde, Mechatronica/Autotechniek)
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

advanced material production engineering kleurenpalletIn deze minor leer je om innovatief te ontwerpen, te construeren en produceren in de meest uiteenlopende werktuigbouwkundige richtingen. Daarmee ben jij straks een gewilde professional voor ingenieursbureaus en ontwikkel- en engineeringafdelingen van grote bedrijven. Ook het midden- en kleinbedrijf heeft volop boeiende uitdagingen voor je klaarliggen. 

Het programma past ook goed in de lijn die de eerste twee jaar van de WB-opleiding is uitgezet. Samen met het stagejaar geeft deze minor een brede basis met theoretische verdieping in een aantal relevante onderwerpen uit de werktuigbouwkunde. Daarmee ben je breed inzetbaar in de werktuigbouwkundige omgeving. Kortom: een brede werktuigbouwkundige opleiding met voldoende diepgang!

 

Deze minor is uitsluitend toegankelijk voor studenten Werktuigbouwkunde, Autotechniek en Mechatronica die de propedeuse hebben voltooid en minimaal 45 ECTS in het tweede jaar hebben behaald.

Studenten Mechatronica en Autotechniek mogen meedoen, mits zij in de module Engineering, Production & Testing de composietopdracht doen.

 

Ontwerpen/construeren in een werktuigbouwkundige omgeving gericht op productontwikkeling en innovatie. Dat betekent het bedenken van concepten op basis van een productidee, keuze van een concept en het doorlopen van het ontwerp- en constructieproces van het gekozen concept tot en met de fase van een voorlopig ontwerp, rekening houdend met productietechnische en materiaalkeuze aspecten. 

Het kan ook gaan om een redesign van een bestaand product, waarbij het kostenaspect een belangrijke rol speelt met het oog op de internationale concurrentie. Sterktetechnische aspecten van de constructie worden onderzocht met behulp van moderne softwaretools zowel statisch als dynamisch. Als verbreding wordt er aandacht besteed aan composieten.

Eerste kwartiel

 • Lightweight Structures: Lichtgewicht construeren (inclusief composieten) wordt hier behandeld, zowel in theorie als praktijk.
 • Design Methods: In een project wordt de ontwerpmethodiek VDI2222 toegepast. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als QFD, FMEA, DFA, Octrooien en sustainability.
 • Finite Element Methods: Zowel de theorie als het praktisch toepassen van een eindige elementenberekening worden hier behandeld en geoefend. Dit vak is verdeeld over twee kwartielen.

Tweede kwartiel

 • Engineering Production & Testing: Aan de hand van een ontwerpopdracht worden verschillende productiemethoden uitgediept. Tijdens het ontwerpproces wordt een onderzoeksvraag geformuleerd waar een aantal testen uit voortkomen.
  Hier kan een keuze gemaakt worden tussen een "plaatwerkopdracht" en een "composietopdracht".
 • Finite Element Methods: Dit is het vervolg van de module van het eerste kwartiel
 • Keuzemodule: Je kiest een keuzemodule uit de LED-pool.

Per module zijn er verschillende toetsen:

 • Lightweight structures: schriftelijke toets en practicum met verslag
 • Design Methods: verslag
 • Finite Element Methods: theorie en practicum
 • Engineering, Production & Testing: verslag en practicum

Contact
Niek van Toor
n.p.vantoor@saxion.nl
088 - 019 1435