Arbeids- en organisatiepsychologie

CodeM.998
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactSimone van Sweden | s.g.a.vansweden@saxion.nl | 06 - 1147 8465
Type minorC: Toegankelijk voor één hbo-opleiding (zie 'Doelgroep')
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'

Arbeids- en organisatiepsychologieKies je voor deze minor, dan krijg je inzicht in zowel de psychologische als de bedrijfsmatige processen en aspecten die het presteren van zowel individuen als teams en organisaties beïnvloeden. Zoals het (opnieuw) toetreden tot de arbeidsmarkt, het leren en ontwikkelen op individueel, team- en organisatieniveau en het selecteren van het juiste personeel.

Je leert cliënten ondersteuning te bieden bij (re-)integratie op de arbeidsmarkt en je ontwikkelt ontwikkel- en leeractiviteiten voor individuen, teams en organisaties zoals trainingen en leerinterventies. Je adviseert en ondersteunt de organisatie bij de selectie van nieuwe werknemers en je verbetert organisatieprestaties zoals vitaliteit, motivatie, commitment, innoverend vermogen. Ook lever je een bijdrage aan verzuimreductie.

 

Je kunt deze minor alleen volgen als je de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) van Saxion volgt en met deze opleiding bent gestart in studiejaar 2016-2017 of later. Daarnaast moet je aan de voorwaarden voldoen om aan je specialisatie in het derde studiejaar te mogen beginnen.

Coachen op talentontwikkeling
Je begeleidt individuen en groepen zoals een team of afdeling bij het ontwikkelen van hun talent. Hierbij ondersteun je door middel van de waarderende benadering. In dit proces ontdek je zelf ook wat jouw talent is in het waarderend begeleiden en ontwikkel je dit talent verder.

Ontwikkelen en uitvoeren van assessments
Je adviseert en ondersteunt de organisatie bij de selectie van nieuwe werknemers door het ontwikkelen en uitvoeren van assessments. 

Designing for Learning in Organizations
Je gaat aan de slag in de praktijk waarbij je gaat analyseren wat de visie op leren is binnen de organisatie en je zet dit af tegen hoe de organisatie daadwerkelijk aandacht besteedt aan leren. Je zoekt naar passende vormen om leerprocessen te beïnvloeden en je past theorie over leren toe.

Trainen als professie
Je ontwerpt een training bij een externe opdrachtgever (op basis van de analyse bij Designing for Learning in Organizations). Het trainingsprogramma stem je af met de opdrachtgever en de doelgroep om zowel voorafgaand als tijdens de training een constructief leerklimaat te creëren. Je voert de training uit op basis van het draaiboek en evalueert deze.

Re-integratie: meedoen = winnen
Je analyseert de factoren die van invloed zijn op de mate van participatie van een cliënt (deelname aan arbeid). Op basis van de uitkomsten van (diagnostisch) onderzoek van de cliënt, ontwerp je een begeleidingstraject naar (opnieuw) deelnemen aan arbeid in hetzelfde, ander of nieuw werk en voer je dit uit. Je houdt daarbij rekening met de context waarbinnen participatie moet plaatsvinden (wetgeving, belanghebbende partijen, cultuur, financiën).

Creëren van een motiverende organisatiecultuur
Je onderzoekt een organisatie op het gebied van strategie, structuur en cultuur. De cultuuraspecten analyseer je met behulp van OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). Het onderzoek en de analyse vormen de basis voor je adviezen over eventuele organisatie- en cultuurveranderingen.

De minor bestaat uit zes modules zoals beschreven onder ‘Wat leer je?’.

Binnen deze minor loop je 16 weken lang één dag in de week mee binnen een organisatie. Deze praktijkdag is gekoppeld aan de toetsing van de verschillende modulen. Binnen de organisatie werk je aan deze opdrachten.

De effectieve studiebelasting is ongeveer 35 uur per week, waarvan 15 uur bestaat uit contacturen en (duo- en groeps)opdrachten en 20 uur bestaat uit zelfstudie.

De begeleiding bestaat uit:

  • instructielessen;
  • workshops;
  • feedback tijdens contactonderwijs;
  • practica;
  • vaardigheidstrainingen;
  • online contact;
  • consultatie over projectplannen.

Door middel van beroepsproducten toetsen we jouw relevante competenties en kennis. De vormen van deze producten variëren: een training(sprogramma), coachingstraject, assessment-instrument, en advies.

Literatuur
Je gebruikt en bestudeert actuele (wetenschappelijke) literatuur.


Contact
Simone van Sweden
s.g.a.vansweden@saxion.nl
06 - 1147 8465