Gedrag & Technologie

CodeM.1067
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactElsbeth de Joode | e.a.dejoode@saxion.nl | 06 – 1263 7161
Type minorC: Toegankelijk voor één hbo-opleiding (Zie ‘Doelgroep’)
UitsluitingenZie ‘Doelgroep’

Met deze minor dan word je een bruggenbouwer en innovator. Je zorgt voor de verbinding tussen eindgebruiker of instelling en ontwikkelaar van technologische toepassingen. Je schakelt makkelijk en voert gesprekken op verschillende niveaus, met zowel eindgebruiker, opdrachtgever als technologische partner. Je brengt gebruikersbehoeften in kaart en adviseert de gebruiker of instelling. Je voert usability-onderzoek uit, begeleidt de implementatie van technologie met je kennis over de acceptatie hiervan, waaronder het omgaan met weerstand.

Door (basis)kennis over kunstmatige intelligentie, programmeren en technische (on)mogelijkheden toe te passen, maak je de vertaling van de praktijk naar de technologie-ontwikkelaar. Je weet hoe je het gebruik van technologie stimuleert en hoe je deze methoden effectief inzet. Je bent ondernemend en zelfstandig, kunt jezelf presenteren en je werk verkopen. Je bent je bewust van de ethische uitdagingen van dit vakgebied, je vormt jezelf een mening en presenteert die. Je onderzoekt en evalueert de effectiviteit van een interventie en je rapporteert hierover. 

Er zal steeds meer vraag zijn naar een dergelijke bruggenbouwer want succesvolle technologie is meer dan alleen een functioneel of mooi ontwerp!

Je kunt deze minor alleen volgen als je de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) van Saxion volgt en met deze opleiding bent gestart in studiejaar 2016-2017 of later. Daarnaast moet je aan de voorwaarden voldoen om aan je specialisatie in het derde studiejaar te mogen beginnen.

Effectief communiceren met user stories
Om tot een ontwerp te komen van een applicatie ga jij effectief communiceren met de stakeholders (zoals de opdrachtgever, programmeur en eindgebruiker). Je leert 'user stories' op te stellen door gespreksvaardigheden in te zetten als actief luisteren, presenteren, onderhandelen en adviseren.

Gebruik je invloed
Je leert gedragsveranderingen te bewerkstelligen. Technologie bestaat in vele soorten en maten maar het doel blijft hetzelfde: overtuig mensen om gedrag te vertonen of te veranderen. Je maakt kennis met persuasieve technologie en houdt rekening met zowel de ethische als legale mogelijkheden en beperkingen bij beïnvloeding van gedrag.

Human-centered design: Inspiration
Hoe nemen mensen iets waar? Hoe verwerken mensen informatie? Deze kennis over het cognitieve, perceptuele en motorische apparaat van de mens, ga je leren toepassen in het ontwerpproces waarin de mens als gebruiker centraal staat. Je doet gebruikersonderzoek en leert gebruikersgerichte oplossingen ontwerpen.

Applied human-centered design
Je leert hoe je een stappenplan volgt om te ontwerpen voor mensen en past dit toe op een relevant probleem:

 • ontwerpen van ontwerpalternatieven
 • een prototype maken
 • het testen van een prototype en
 • het voorstellen van verbetersuggesties.

Applied Data Science
Je leert hoe data die soms ongemerkt verzameld wordt, gebruikt kan worden om gedrag te meten of te voorspellen. Binnen vrijwel alle vakgebieden, van de zorg tot de techniek, wordt steeds meer data verzameld, zoals zoekmachineresultaten of fysiologische data. Je leert optimaal gebruik te maken van deze nieuwe soorten data met nieuwe analysetechnieken.

Creëer je VAIB (Implementatie van technologie)
Je maakt kennis met de theorie en methoden om technologie te implementeren in een organisatie. Met een implementatieplan kun je de acceptatie van een technologische toepassing optimaliseren. Hierbij zijn 4 fases van belang:

 • Verspreiding: de betrokkenen informeren over de technologie.
 • Adoptie: de betrokkenen staan positief tegenover de technologie en het gebruik ervan.
 • Invoering: de betrokkenen leren om te gaan met de technologie en voeren deze daadwerkelijk uit.
 • Borging: de betrokkenen hebben de technologie geïntegreerd in hun dagelijkse werkwijze.

De minor bestaat uit zes modules zoals beschreven onder ‘Wat leer je’.

De effectieve studiebelasting is ongeveer 35 per week waarvan 15 uur bestaat uit contacturen en (duo- en groeps)opdrachten en 20 uur bestaat uit zelfstudie.

De begeleiding bestaat uit:

 • instructielessen;
 • workshops;
 • feedback tijdens contactonderwijs;
 • practica;
 • online contact;
 • consultatie over projectplannen.

Door middel van beroepsproducten toetsen we de relevante competenties en kennis van de studenten. Dit kan een implementatieplan zijn, een infographic of uitgewerkte user stories. Assessments of theorietoetsen kunnen ook onderdeel uitmaken van de toetsing.

Literatuur

De literatuurlijst is bij aanvang van de minor te vinden in Studystore.nl


Contact
Elsbeth de Joode
e.a.dejoode@saxion.nl
06 – 1263 7161