Gedragsproblemen coachen in een onderwijssetting

CodeM.982
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers32
ContactCarien Verweij | c.f.verweij@saxion.nl | 06 - 1263 6450
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (zie 'Doelgroep')
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

gedragsprobleemHet aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe. Dat blijkt uit de ontwikkelingen in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Tijdens deze minor krijg je inzicht in de gedragsproblemen en bijbehorende omgevingsinvloeden. 

Je leert hoe je leer- en gedragsverschillen binnen de diverse (onderwijs)settingen in kaart brengt en ernaar handelt en je leert preventief te handelen om gedragsproblemen te voorkomen. Op basis van de interventies op groeps- of individueel niveau en op basis van diagnostiek, doe je aanbevelingen en leg je verantwoording af. Daarnaast breng je de sociale veiligheid van de klas/school in kaart en ga je aan de slag met technieken en methodieken die je inzet om kinderen te helpen met sociale vaardigheden. Er is aandacht voor het gebruik van technologie. Denk hierbij aan het inzetten van nieuwe technologische middelen bij bijvoorbeeld sociale aanpassingsmoeilijkheden en autistiforme stoornissen.

Je kunt deze minor volgen als je studeert aan de opleiding Toegepaste Psychologie, de opleiding tot Leraar Basisonderwijs of de opleiding Tweedegraads Lerarenopleiding (3e en 4e jaars). De propedeuse moet zijn behaald. Studenten met de hoofdstroom O&O van de opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion zijn uitgesloten voor deze minor. De groepen worden zo mogelijk heterogeen samengesteld.

Geen Saxion-student?

  • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
  • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

 

Na het volgen van deze minor:

  • ben je in staat om gedragsproblematiek te voorkomen door het effectief inzetten van preventieve  interventies op het gebied van klassenmanagement,  didactiek of interventies op individueel niveau;
  • heb je kennis van de ontwikkelmogelijkheden bij individuele diversiteit in leer- en gedragsvraagstukken;
  • kun jij oplossingsgerichte technieken toepassen ter preventie van leer- en gedragsproblematiek;
  • kun je sociale veiligheid bevorderen in een onderwijssetting;
  • kun je techniek inzetten bij kinderen met specifieke hulpvragen of bij hun ontwikkeling.

 

De minor is opgebouwd uit een kennis- en praktijklijn.

Kennislijn
Je leert o.a. gedragsproblemen en risico's daarop, signaleren en in kaart brengen. Je krijgt inzicht in preventieve programma’s, ontwikkelingspsychopathologie en tools voor effectief klassenmanagement en leert de mogelijkheden van het gebruik van technologie kennen bv. de (Zora) robot. Daarnaast krijg je theorie over sociale veiligheid, groepsdynamica en complexe communicatie.

Praktijklijn
Je oefent met technieken en methodieken - waaronder technologische, om kinderen met ontwikkelingsrisico's en gedragsproblemen binnen groepssettingen te coachen, doet onderzoek naar de verbetering van de eigen (onderwijs) praktijk en voert oplossingsgerichte methodes uit bij leer- en gedragsproblemen.

Een of twee dagen per week volg je colleges en ga je aan de slag met kennisclips/minilezingen, werkcolleges en vaardigheidsoefeningen. Daarnaast zoek je zelf een geschikte stageplaats in een onderwijssetting (SBO, SO of VSO), afhankelijk van jouw voorkennis en leerwensen. In de intervisielessen, word je geconfronteerd met de andere disciplines en onderwijssettings.

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst door middel van (digitale) kennistoetsen, werkstukken en assessments.

Literatuur
Je bestudeert literatuur die je tijdens de lessen wordt aangereikt.


Contact
Carien Verweij
c.f.verweij@saxion.nl
06 - 1263 6450