Gezondheidspsychologie

CodeM.1068
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactBoy Schreuder Goedheijt | b.schreudergoedheijt@saxion.nl | 06 - 1263 7145
Type minorC: Toegankelijk voor één hbo-opleiding (Zie ‘Doelgroep’)
UitsluitingenZie ‘Doelgroep’

Deze minor gaat over gezondheidsbevordering en het helpen van mensen met (geestelijke) gezondheidsproblemen. Vanuit gedragswetenschappelijke kaders en methoden analyseren we gedrag en plannen we interventies. Hoe denken, voelen en handelen mensen? Hoe kunnen we deze aspecten zo beïnvloeden zodat zij zich sterker en gelukkiger voelen?

Wat kunnen we doen om mensen meer te laten bewegen of te stoppen met roken? Wat kan je doen om mensen, na een ernstige ziekte  of  moeilijke periode weer grip op hun leven te geven? Als TP-psycholoog kan je mensen met professionele hulp en door groepsgerichte interventies verder helpen.

Je kunt deze minor alleen volgen als je de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) van Saxion volgt en met deze opleiding bent gestart in studiejaar 2016-2017 of later. Daarnaast voldoe je aan de voorwaarden om aan je specialisatie in het derde studiejaar te mogen beginnen.

Met deze minor richt je je op het helpen van mensen om hun mentale conditie op peil te houden of te verbeteren. Je activeert mensen om problemen te voorkomen of beter met problemen om te gaan (empowerment, eigen kracht en oplossingsgericht).

Vanuit gedragswetenschappelijke kaders en methoden analyseer je gedrag en plan je interventies. Centraal hierin staan:

 • observatie;
 • beoordeling;
 • beïnvloeding van gedrag en beleving bij het zelfverantwoordelijk en zelfbewust functioneren van mensen in hun maatschappelijke- en levensrollen.

Hierbij maak je in toenemende mate gebruik van digitale hulpmiddelen en interventies.

Competenties & beroepsrollen
De minor draait om de competenties:

 • diagnostisch onderzoek;
 • individuele interventies/ counseling;
 • groepsgerichte interventies; preventie, groepstraining;
 • e-health;
 • positieve psychologie.

Deze competenties vind je onder andere in de beroepsrollen:

 • psychologisch medewerker GZ;
 • psychodiagnostisch werker;
 • praktijkondersteuner huisarts (POH);
 • cognitief trainer;
 • psychosociaal hulpverlener;
 • voorlichter;
 • preventiewerker;
 • coach / counselor / trainer;
 • ambulant begeleider
 • trajectbegeleider;
 • PGB-medewerker;
 • consulent zorg;
 • beleidsmedewerker zorg.

De minor Gezondheidspsychologie is opgebouwd uit de volgende modulen:

 • Verbreding en verdieping in de Gezondheidspsychologie
  Deze module gaat dieper in op gezondheidsbevordering, preventie en behandeling & onderhoud vanuit dimensies Mental health promotion model jeugd, volwassenen, ouderen en allochtonen. En ook GGZ, neurologie, somatische GZ en het sociaal domein.
 • Ontwikkelen en geven van (groeps)trainingen
  Je ontwikkelt en evalueert onder andere Psycho-educatie & trainingen.
 • Diagnostisch onderzoek & interventie
  Je doet diagnostisch onderzoek naar mogelijkheden, ontwikkeling en empowerment op weg naar of terugkeren naar zelfstandig leven werk/onderwijs.
 • Toepassen van persoonlijkheidstheoretische modellen
  Deze module gaat over procesdiagnostiek en interventie vanuit persoonlijkheids-, ontwikkelings- en systeemtheoretische modellen.
 • Kortdurende behandeling bij milde psychische problematiek
  Je gaat onder andere bezig met motiverende gespreksvoering en de KOP-methodiek in de vorm van leertherapie & e-health (blended).
 • Breng e-health in praktijk
  Je maakt kennis met digitale tools en e-coaching. Denk aan digitale psycho-educatie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en zorgportalen.

Door middel van beroepsproducten toetsen we of je over de relevante competenties en kennis beschikt. Assessments of theorietoetsen kunnen ook onderdeel uitmaken van de toetsing.

Literatuur
Je maakt gebruik van en bestudeert actuele (wetenschappelijke) literatuur. Houd rekening met kosten voor het gebruik van testmateriaal van psychologische testen (maximaal 40 euro).


Contact
Boy Schreuder Goedheijt
b.schreudergoedheijt@saxion.nl
06 - 1263 7145