Loopbaancoaching & Training

CodeM.1128
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactOlof de Graaf | r.j.degraaf@saxion.nl | 06 - 4559 2756
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (zie 'Doelgroep')
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'

Loopbaanontwikkeling wordt steeds belangrijker in een arbeidsmarkt waar, door voortdurende dynamiek, elke werknemer zich staande moet weten te houden. Flexibilisering van de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen maken werk en loopbanen onvoorspelbaar. Daarnaast willen werknemers graag een beroep uitoefenen dat echt bij hun kwaliteiten en passies past. Begeleiding bij het maken van de juiste keuze is dan geen overbodige luxe.

In de minor Loopbaancoaching & Training gaan we hiermee uitvoerig aan slag. Hoe kun je kwaliteiten en passies naar boven halen? Hoe kun je mensen leren kiezen en wat zijn goede keuzes voor dat moment? Wat gebeurt er in de wereld van arbeid en beroep en hoe kun je mensen daarop voorbereiden?

Bij loopbaancoaching bied je individuele begeleiding in een face-to-face setting en/of e-coaching bij een loopbaanvraag. Bij loopbaantraining vindt deze begeleiding plaats in groepen, denk hierbij aan studiekeuze- of sollicitatiebegeleiding.

Wil jij een rol van betekenis spelen in de complexe wereld van loopbaanontwikkeling? Dan is dit een goede minor voor jou. Mocht je de ambitie hebben om in dit vakgebied te willen werken, dan heb je met deze minor de ideale opstap naar certificering als loopbaancoach.

Je kunt deze minor volgen als je de propedeuse hebt gehaald van een van de volgende opleidingen:

 • Human Resource Management
 • Toegepaste Psychologie
 • Social Work
 • Pabo
 • Opleidingskunde
 • Sociaal Juridische Dienstverlening

Belangrijk is een zekere mate van bagage qua gespreksvoering en groepsbegeleiding en enige kennis op het gebied van psychologie en arbeid. Heb je een andere maar relevante achtergrond, dan kun je voor intekening contact opnemen met de minorcontactpersoon.

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.

In deze minor staan cliënten met een loopbaanvraag centraal. Hierbij kan het gaan om werknemers, studenten en werkzoekenden. Je leert in deze minor hoe je een individueel en een groepsgewijs loopbaantraject kunt opzetten. Naast de opzet leer je ook de coachings-, e-coachings- en trainersvaardigheden om deze trajecten goed te kunnen uitvoeren. Om een goed loopbaantraject te kunnen opzetten en begeleiden is het daarnaast belangrijk om te begrijpen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van werk (denk hierbij aan globalisering, flexibilisering, technologisering) en om basiskennis te hebben van theorieën rondom loopbanen en loopbaancoaching.

De inhoud van de minor sluit zoveel mogelijk aan bij de eisen die worden gesteld aan certificering van loopbaancoaches. Mocht je ambitie hebben om in dit vakgebied te willen werken, dan heb je met deze minor de ideale basis daarvoor gelegd.

Als je de minor succesvol afrondt, dan beschik je over de volgende competenties:

 • Je kent de theoretische en methodische achtergronden van loopbaanontwikkeling.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van beroepen/functies en informatiekunde en kunt dit vertalen naar de aanpak van een loopbaantraject.
 • Je kunt een individueel loopbaanbegeleidingstraject vormgeven, alsmede een loopbaantraining opzetten.
 • Je beheerst coachings- en e-coachings- en trainersvaardigheden om cliënten adequaat te kunnen begeleiden bij hun loopbaanvraag.
 • Je hebt inzicht in het managen van een caseload en het toepassen van gedragscodes en de principes van doorverwijzing.
 • Je kent je eigen kwaliteiten en leervragen en weet hoe jij effectief kunt zijn als coach en trainer.

De minor bestaat uit 4 onderdelen:

Theoretische lijn

 • Loopbaantheorieën
 • Loopbaanpsychologie
 • Ontwikkelingen op het gebied van arbeid, samenleving en globalisering
 • Ontwikkelingen op het gebied van beroep, functie en technologie
 • Casemanagement

Methodische lijn Coaching

 • Opzetten en uitvoeren van een loopbaantraject met een cliënt
 • Coachingstechnieken
 • E-coachingstechnieken

Methodische lijn Training

 • Opzetten en uitvoeren van een training op het gebied van loopbaanbegeleiding
 • Trainersvaardigheden

Professionele ontwikkeling

 • Ontdekken en benoemen van eigen professionele effectiviteit en ineffectiviteit
 • Intervisie m.b.t. coaching en training

Er wordt een mix van toetsvormen gebruikt. Dit betreft zowel kennistoetsen, assessments, werkstukken en beroepsproducten.


Contact
Olof de Graaf
r.j.degraaf@saxion.nl
06 - 4559 2756