Neuropsychologie

CodeM.878
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactElsbeth de Joode | e.a.dejoode@saxion.nl | 06 - 1263 7161
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding (zie 'Doelgroep')
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

NeuropsychologieNeuropsychologie is een vrij jong vakgebied, waarin je nog veel kunt ontdekken en experimenteren. En dat is precies wat jou bij deze minor te wachten staat. 

De voortdurend nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een zeer interessante specialisatie, waarbij we garanderen dat je gefascineerd raakt door ons allerbelangrijkste orgaan: de hersenen.

 

 

Je kunt deze minor volgen als aan alle voorwaarden voldoet om aan je specialisatie in het derde studiejaar te mogen beginnen. Er wordt een nieuwsgierige, geïnteresseerde, kritische, meedenkende en actieve houding verwacht. Onderdeel van de inschrijving voor deze minor is een intakeprocedure (motivatiebrief) om te kijken of deze minor past bij jou, jouw achtergrond en jouw toekomstvisie.

Geen Saxion-student?

  • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
  • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten. Anders worden de lessen op twee dagen aangeboden.

Bij de neuropsychologie staat de relatie tussen de hersenen en het gedrag centraal. Je gaat je bezighouden met de diagnostiek en behandeling van gedragsstoornissen als gevolg van hersenstoornissen. Denk daarbij aan niet-aangeboren hersenletsel, dementie, ADHD of psychiatrische stoornissen. Samenwerking met andere vakdisciplines is daarbij van groot belang, juist om goede verbanden te kunnen leggen en nieuwe ontdekkingen te doen. Dit maakt de neuropsychologie een zeer complex vakgebied, maar tegelijk ook een van de boeiendste en meest uitdagende disciplines binnen de psychologie.

Je gaat aan de slag met het diagnostiek- en behandelingstraject van gedragsstoornissen als gevolg van hersenstoornissen of -beschadigingen. Je bestudeert deze gedragsstoornissen altijd in samenhang met het functioneren van de hersenen (in ontwikkeling). Na afronding van deze minor beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

Je kunt een neuropsychologisch onderzoek (NPO) voorbereiden en uitvoeren, waarbij je de cognitieve functies evalueert en inzicht krijgt in de aard en de ernst van de problemen.

  • Je kunt een neuropsychologisch onderzoek (NPO) voorbereiden en uitvoeren, waarbij je de cognitieve functies evalueert en inzicht krijgt in de aard en de ernst van de problemen.
  • Je adviseert over de consequenties van eventuele beperkingen voor het dagelijkse leven.
  • Je kunt de testresultaten uitwerken, interpreteren en duidelijk schriftelijk en mondeling terug rapporteren aan de psycholoog.
  • Je ondersteunt bij behandelings- en begeleidingsprocessen, zoals strategietrainingen of de begeleiding van de manier waarop iemand met problemen omgaat.
  • Je geeft psycho-educatie, voorlichting en begeleiding aan lotgenoten.

Tijdens deze minor volg je een aantal modules:

De theoretische modules hebben betrekking op de verschillende werkvelden, neuropathologie, symptomen, klinische beelden, diagnostiek, behandeling en zorgcontext van telkens een andere doelgroep. Het kan dan gaan om kinderen, volwassenen en ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met psychiatrische stoornissen of symptomen.

De praktijkmodules zijn verdeeld in een trainingsmodule, waarin je een training ontwikkeld en uitvoert voor een specifieke casus, een diagnostiekmodule gericht op Neuropsychologisch Onderzoek en een module waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat.

De minor bestaat uit een mix van theoriestudie, opdrachten, vaardigheidstraining, verslaglegging, testafnames bij elkaar en bij een zelf geworven cliënt, en een training. De aangeboden werkvormen zijn een combinatie van hoorcolleges, werkcolleges, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en zelfstandige uitvoer van diagnostiek, training of onderzoek.

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst via beroepsproducten, verslaglegging aan de hand van casuïstiek, praktische vaardigheidstoetsen en de zelfstandige uitvoering van een assessment.

Relevante literatuur
De literatuurlijst is bij aanvang van de minor te vinden op Studystore.nl. Houd rekening met kosten voor het gebruik van testmateriaal van psychologische testen (maximaal 55 euro).


Contact
Elsbeth de Joode
e.a.dejoode@saxion.nl
06 - 1263 7161