Nieuw leiderschap

CodeM.875
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers32
ContactJos Mesu | j.k.mesu@saxion.nl | 06 - 2348 9235
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding (zie 'Doelgroep')
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Nieuw leiderschapDe aloude visie op leiderschap verdwijnt langzaam naar de achtergrond en maakt plaats voor een visie die past bij de huidige samenleving. 

Steeds vaker roepen medewerkers om leiders die inspireren, motiveren en persoonlijke aandacht geven. Meebewegen met deze ontwikkeling, vraagt om inzicht in wat leiding geven eigenlijk is. En wat verwachten medewerkers vandaag de dag van een leider? 

In deze minor ga jij op zoek naar antwoorden. Maar dat niet alleen, je leert ook hoe je opgedane kennis toe kunt passen. In organisaties, maar ook bij jezelf.

 

 

Deze minor staat open voor alle studenten. Voorwaarden zijn wel dat je de propedeuse hebt behaald en dat de examencommissie van je eigen opleiding goedkeurt dat je deze minor volgt.

Je aanmelding in Bison betekent niet dat je automatisch wordt toegelaten, omdat wij selecteren op basis van motivatie en eventuele ervaring in een leidinggevende functie, bijvoorbeeld als teamleider bij een supermarkt of als jeugdtrainer bij een sportclub. Om deze zaken te kunnen beoordelen ontvangen wij graag binnen een week na je inschrijving in Bison:

  1. een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt waarom je juist voor deze minor hebt gekozen;
  2. een ondertekende, schriftelijke verklaring van de organisatie waaruit blijkt dat je een leidinggevende functie vervult (indien van toepassing).

Deze documenten stuur je naar: j.k.mesu@saxion.nl. Verder kan een intakegesprek deel uitmaken van de selectieprocedure.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden.

Geen Saxion-student?

  • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
  • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Je doet kennis op van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over leiderschap. Deze inzichten wijzen erop dat niet slechts één manier van leidinggeven de juiste is, maar dat vele verschillende vaardigheden kunnen bijdragen aan het succes van de leider. Bovendien werk je vanuit de visie dat nieuw leiderschap iets totaal anders is dan alleen maar beheersing, controle en uitoefening van macht. Om medewerkers ook op langere termijn te kunnen motiveren, moet de leidinggevende over heel andere kwaliteiten beschikken, zoals goal setting en feedback skills, integriteit, inlevingsvermogen, bindend vermogen en visie.

Deze minor biedt jou de kans om:

  • jouw kennis over het thema leiderschap verder te verdiepen;
  • meer inzicht te krijgen in je persoonlijke kwaliteiten;
  • jouw eigen leidinggevende vaardigheden te verbeteren;
  • jezelf te verbeteren in het verrichten van praktijkgericht onderzoek en het geven van professioneel advies;
  • te leren hoe je leiding kunt geven aan veranderingen in organisaties
  • je eigen visie op leiderschap te ontwikkelen.

De minor bestaat uit een mix van pittige theorie, meedraaien in het bedrijfsspel, presentaties maken en houden, leiderschapstesten invullen en evalueren, rollenspelen uitvoeren, adviesnota’s schrijven, reflecteren op eigen gedrag en leiding geven aan je eigen team. 

Module 1: Leiderschapstheorie
Je gaat dieper in op de belangrijkste leiderschapstheorieën, veelal gebruik makend van Engelstalige literatuur.

Module 2: Gesprekstraining voor Leidinggevenden
Deze training heeft als doel jou basisvaardigheden  aan te leren zoals doelen stellen, feedback geven, coachen, conflicten hanteren, overtuigen en inspireren.

Module 3: Leading Change
Bij Leading Change staat de bedrijfssimulatie centraal. Jullie houden interviews met  directie, leidinggevenden en medewerkers van een horecabedrijf en geven de directie advies hoe zij het veranderingsproces het beste kan aanpakken.

Module 4: Persoonlijk Leiderschap
Aan de hand van persoonlijke tests, allerhande oefeningen en reflectie krijg je meer inzicht in je eigen kwaliteiten als persoon en als (toekomstig) leider.

Module 5: Praktijkgericht Onderzoek
Onder intensieve begeleiding verricht je een onderzoek, waarvoor je in tweetallen zelf een organisatie werft en schrijft vervolgens een adviesrapport voor deze organisatie.

Jouw kennis over de leiderschapstheorie toetsen we via een schriftelijk tentamen. De gesprektraining sluit je af met een individueel assessment. Voor Persoonlijk Leiderschap stel je een eigen portfolio samen, terwijl Leading Change wordt afgerond met een gezamenlijk adviesrapport. Het praktijkgerichte onderzoek toetsen we via een onderzoeks- en adviesrapport. Verder is het bijdragen aan activiteiten zoals presentaties een voorwaarde en is ook het deelnemen aan de lessen verplicht.

Relevante literatuur
De literatuur bestaat o.a. uit de Reader Leiderschapstheorie, het Werkboek Persoonlijk Leiderschap en biografieën over bekende leiders.

 


Contact
Jos Mesu
j.k.mesu@saxion.nl
06 - 2348 9235