Ontwikkelingspsychologie & jeugdhulpverlening

CodeM.1126
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieEnschede, Deventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactCarien Verweij | c.f.verweij@saxion.nl | 06 - 1263 6450
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Toegepaste Psychologie, Social Work, HBO-Verpleegkunde, HBO-pedagogiek, PABO)
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Kinderen en jongeren hebben opvoeding en begeleiding nodig waarin zij gestimuleerd, gekwalificeerd en gevormd worden een eigen en zelfstandige levenskoers uit te zetten. De fase van kind naar volwassene wordt gekenmerkt door ontwikkeling en groei. Factoren als opvoeding, veilige omgeving en opleiding zijn belangrijke elementen om deze ontwikkeling en groei tot stand te laten komen.

Deze minor richt zich vooral op de problematiek en oplossingen als deze groei en ontwikkeling niet verlopen zoals wenselijk is of in gevaar komt voor kind en/of omgeving. Thema’s als leer- en gedragsproblemen, diagnostiek, passende interventies en trends als mensenhandel, loverboyproblematiek en social media zijn voorbeelden die in deze minor aan bod komen.

Met deze minor leiden we professionals op, die kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling. We kiezen voor de benadering van de positieve psychologie, dat wil zeggen dat we in het bijzonder zoeken naar en aan de slag gaan met de mogelijkheden en talenten van kinderen en jeugdigen met al dan niet een diagnose.

Je kunt deze minor volgen als je de propedeuse hebt gehaald van een van de volgende opleidingen:

 • Toegepaste psychologie
 • Social Work
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Pedagogiek
 • Verpleegkunde
 • PABO

Als voorwaarde wordt een kennisbasis van (ontwikkelings-)psychologie en gespreksvaardigheden gesteld.

De minor wordt het eerste semester in Deventer gegeven en het tweede semester in Enschede.

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.

Na het volgen van deze minor kun je het verschil tussen de normale ontwikkeling bij kinderen en variaties/diversiteiten (afwijkingen van het gemiddelde) in ontwikkeling bij kinderen benoemen.

 • Je hebt kennis en inzicht van diversiteit in ontwikkeling, zowel van de DSM 5 als van de ICF en de benadering vanuit de positieve psychologie.
 • Daarnaast heb je kennis en inzicht van de gangbare diagnostiek en de behandelstrategieën bij deze diversiteit.
 • Je bent in staat behalve het signaleren van diversiteit in ontwikkeling aan de hand van observaties, in gesprek te gaan met de betrokken ouders en kinderen.  
 • Je weet welke actuele thema’s aan de orde zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming.
 • Je hebt kennis van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.  
 • Je weet wat loverboy-problematiek inhoudt en bent in staat deze te signaleren.
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen sociale technologie en kan deze plaatsen in de context van jeugdhulp.  
 • Je kunt inschatten welke passende interventies ten aanzien van de problematiek van kind en gezin in te zetten zijn.   
 • Je bent in staat technologische mogelijkheden aan te wenden voor de hulpverlening.
 • Je bent in staat een casus te analyseren en je kan op basis van een eigen analyse passende hulpverlening adviseren.
 • Je hebt kennis van richtlijnen jeugdzorg, het vlaggensysteem en de seksuele veiligheid en kunt deze kennis toepassen in verschillende situaties.
 • Je bent in staat diagnostische rapporten te interpreteren en op hun merites te beoordelen.  
 • Je bent in staat om complexe casuïstiek te signaleren, inventariseren en een plan te bedenken om interventies in te zetten in complexe casuïstiek.

De minor bestaat uit de volgende zes onderwijseenheden:

 1. Methodieken en vaardigheden
  Verschillende thema’s worden behandeld waaronder: kids skills, beeld coaching, faalangstreductietraining, veiligheid, opvoedvaardigheden en systeemgericht/contextueel werken. De methodieken worden in kleine groepen gegeven en bestaan voor een belangrijk gedeelte uit het trainen onder begeleiding van de docent.
 2. Ontwikkelingsdiversiteit
  Je volgt inspiratiecolleges vanuit de positieve psychologie, waaronder over ASS (autisme), externaliserende problematieken, forensische pedagogiek en primaire leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie.  
 3. Jeugdhulp
  In deze onderwijseenheid worden vaardigheidstrainingen en inspiratiecolleges gegeven over kinderen en ouders met licht verstandelijke beperking, weerstand & agressie, richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming en groepsdynamica.
 4. Intervisie en persoonlijke professionele ontwikkeling
  In deze vaardigheidslessen wordt specifiek aandacht besteedt aan moreel beraad en aan de ervaringen die je op doet tijdens de praktijkplek.
 5. Technologie en coaching
  Trends en ontwikkelingen zoals loverboys, jeugd en sociale media.
 6. Diagnostiek
  Je krijgt  kennis en inzicht in diagnostisch onderzoek en gaat o.a. aan de slag met de WISC en de WAIS.

Om te toetsen of je alle leeruitkomsten beheerst wordt in deze minor op de volgende manier getoetst:  

 • Essay
  Het essay is een combinatie van een literatuurstudie rond een vraag op het gebied van een gekozen problematiek. Deze literatuur wordt gelinkt aan de praktijk; er worden observaties verricht en suggesties gedaan voor de interventies vanuit zowel de observatiegegevens als vanuit de literatuur.
 • Portfolio Praktijkplek
  De praktijkplek in combinatie met de onderwijseenheden Jeugdhulp, Intervisie, Ontwikkelingsdiversiteit en Trends & Ontwikkelingen, wordt getoetst middels een producttoets. Je stelt ten aanzien van de praktijkplek enkele leerdoelen. In deze producttoets reflecteert je op de behaalde leerdoelen en de praktijkplek. Je maakt inzichtelijk welk leerproces er is geweest en op welke manier de aangeboden onderwijseenheden geïntegreerd zijn in de praktijkplek.
 • Kennistoets diagnostiek
  De onderwijseenheid diagnostiek wordt getoetst middels een kennistoets.  

Contact
Carien Verweij
c.f.verweij@saxion.nl
06 - 1263 6450