Positieve Psychologie & Technologie

CodeM.1085
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers32
ContactElsbeth de Joode / Paulien de Haas - Nikkels | e.a.dejoode@saxion.nl / d.dehaas@saxion.nl | 06 – 1263 7161 / 088 - 019 3947
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding (zie ‘Doelgroep’)
UitsluitingenZie ‘Doelgroep’
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Ben je gefascineerd door menselijk gedrag? Positieve Psychologie kijkt op een nieuwe manier naar menselijk gedrag, door zich te richten op het versterken van effectieve gedragspatronen, kennis en emoties en niet op de behandeling van ziektes en stoornissen.   
Deze minor richt zich op wat menselijk mogelijk (en onmogelijk) is in de huidige wereld vol snelle veranderingen. Veranderingen die voornamelijk worden aangestuurd door nieuwe technologie. Hoe kunnen Positieve Psychologie en Technologie samen bijdragen aan optimale ervaringen ('flow' ervaringen) en psychisch welzijn?

Hightech innovaties zijn aan de orde van de dag en beïnvloeden alle facetten van onze samenleving en ons persoonlijke leven. Voor veel mensen is het echter een ware uitdaging om zich deze nieuwe technologieën eigen te maken en alle mogelijkheden ervan te benutten. Dit roept interessante vragen op over het leerproces dat mensen doormaken en hoe technologie daar beter op zou kunnen aansluiten. Positieve Psychologie en Technologie biedt je de mogelijkheid om hulpmiddelen te ontwikkelen en om kennis op te doen over psychologische processen zoals bewustwording van kracht, zelfredzaamheid, welzijn, zelfregulering en weerbaarheid van mensen in een veranderende wereld.  

De minor is geschikt voor zowel deeltijd- als voltijd studenten die hun eerste jaar gehaald hebben. Onderdeel van de inschrijving voor deze minor is een intakeprocedure (motivatiebrief) om te kijken of deze minor past bij jou, jouw achtergrond en jouw toekomstvisie.

De minor is niet toegankelijk voor studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion die in studiejaar 2016-2017 of later zijn gestart, zij kunnen de minor Gedrag & Technologie volgen.

Deeltijdstudenten mogen ook deelnemen, maar moeten er rekening mee houden dat de lessen en samenwerkingsactiviteiten overdag en/of op meerdere dagen plaatsvinden. De minor wordt alleen in deeltijd aangeboden bij voldoende studenten.

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Hoe komt het dat een bepaalde technologie snel geaccepteerd wordt door gebruikers en een andere juist helemaal niet? Met welke factoren moet je rekening houden bij het ontwerpen van technologie? Welke leerstijlen en persoonlijkheden zijn efficiënter als het aankomt op het omgaan met technologie? Hoe gaan we om met een informatie-overload? Kunnen we daadwerkelijk multitasken en zo nee, (hoe) kunnen we dat leren? Hoe kunnen we technologie gebruiken om gezond gedrag te stimuleren? Hoe kunnen we effectieve gedragspatronen, kennis en emoties versterken? Hoe kan Positieve Psychologie gebruik maken van technologie om optimale ervaringen ('flow' ervaringen) en psychisch welzijn te vergroten? Is een intuïtief ontwerp essentieel voor het effectieve gebruik van de technologie? En welke ethische vragen roepen de immer voortschrijdende technologische mogelijkheden op? De antwoorden vind je in deze minor, die gebaseerd is op de nieuwste inzichten uit de positieve en cognitieve psychologie.

Je vergaart kennis over de huidige modellen, methodes, instrumenten, best practices en theorieën op het gebied van de interactie tussen mens en technologie, Usability design, ontwerpen en evalueren, en ethiek. Er zijn (gast-)colleges en praktische opdrachten. Je gebruikt literatuur, voert discussies met medestudenten en docenten en werkt aan verschillende opdrachten, waaronder een toegepast onderzoekproject voor een externe opdrachtgever.

Nadat je de minor hebt afgerond kun je:

 • hulpmiddelen ontwikkelen, methodes uitleggen en toepassen om empowerment, zelfredzaamheid, welzijn, zelfregulatie en weerbaarheid van mensen te verhogen in een veranderende wereld;
 • beschrijven met welke technologie mensen nu en in de toekomst geconfronteerd zullen worden;
 • de psychologische mechanismes beschrijven die komen kijken bij het omgaan met technologie;
 • empirisch onderzoek doen bij een groep respondenten om uit te vinden hoe mensen een bepaalde technologische vernieuwing beleven en waarderen;  
 • onderzoeksresultaten presenteren;
 • menselijke kenmerken verbinden met de ervaringen en de waardering die men heeft bij het gebruik van technologie;
 • reflecteren op de ethische grenzen van technologische vernieuwingen.

De minor bestaat uit de volgende vakken:

 • Psychologie & Technologie: State of the art
 • Positieve Psychologie
 • Human-centered design: inspiration
 • Applied human-centered design
 • “Gebruik je invloed”: persuasieve technieken in een ethisch kader
 • Projectmanagement
 • Project: technologie ontwikkelen, implementeren of evalueren in een psychologische setting

Je zult lessen voorbereiden en bijwonen, zowel theorie en praktijk. Ook werk je buiten de lessen aan groepsopdrachten en individuele opdrachten (zelfstandige studietijd). Tenslotte leer je hoe je een project moet plannen en uitvoeren. We verwachten van onze studenten dat ze zich nieuwsgierig, geïnteresseerd, proactief en doelgericht opstellen.

De beoordeling van de verschillende onderwijsonderdelen zal plaatsvinden op basis van opdrachten, rapporten en toetsen.

Relevante literatuur
De literatuurlijst is bij aanvang van de minor te vinden in Studystore.nl.


Contact
Elsbeth de Joode
e.a.dejoode@saxion.nl
06 - 1263 7161

Paulien de Haas-Nikkels
d.dehaas@saxion.nl
088 - 019 3947