Prestatiepsychologie

CodeM.832
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactSimone van Sweden en Paulien de Haas – Nikkels | s.g.a.vansweden@saxion.nl / d.dehaas@saxion.nl | 06 - 1261 7331 (Simone) / 088 - 019 3947 (Paulien)
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding (zie 'Doelgroep')
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

PresentatiepsychologieWelke psychologische factoren spelen een rol bij het behalen van een topprestatie? Hoe word je mentaal even sterk als Max Verstappen ? Hoe begeleid je bij blessures? En hoe zorg je dat werknemers  tot topprestaties komen?

Tijdens deze minor krijg je een interessant inkijkje in de psychologie van presteren. Niet alleen op het gebied van sport, maar ook in relatie tot talentontwikkeling, presteren op de werkvloer en in revalidatie. Want als je iets niet meer kunt, hoe ga je daar dan mee om? Jij gaat op ontdekkingstocht door het brein en probeert een verklaring te vinden voor de wijze van presteren bij individuen.

 

 

 

Je kunt deze minor volgen als je je propedeuse hebt gehaald. Kennis van SPSS is een aanbeveling.

Als je de specialisatie Arbeids- en organisatiepsychologie hebt gevolgd van de opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion, dien je een motivatiebrief te sturen naar de coördinator van de minor.

Geen Saxion-student?

  • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
  • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

Door deze minor te volgen krijg je inzicht in de prestatiepsychologie. Wat werkt wel en wat werkt niet? Je maakt daarbij gebruik van evidence based kennis en technieken. Je ontdekt welke psychologische factoren prestaties kunnen beïnvloeden en met welke technieken je deze prestaties kunt verbeteren. Wanneer je deze minor succesvol hebt afgerond, beschik je over de kennis en vaardigheden op het gebied van:

Sportpsychologie
Je werkt aan je eigen mentale kracht. Je leert hoe je de mentale weerbaarheid van anderen kunt herkennen en beïnvloeden.

Revalidatie
Hoe kun je iemand helpen en motiveren, wanneer hij niet meer kan wat hij wil doen vanwege een blessure of trauma? (Nieuwe) inzichten uit de sport en prestatiepsychologie zijn bijzonder bruikbaar om prestaties bij revalidatie te beïnvloeden.

Toegepaste Prestatiepsychologie
Je gaat ontdekken hoe je het geleerde kunt combineren en inzetten in je eigen vakgebied. carrière en leven. Het sleutelwoord daarbij is communicatie. Je leert hoe je overkomt bij anderen, hoe je kunt overtuigen, motiveren en mensen kunt aansturen. Op basis van interactieve praktijkopdrachten ontdek je wat jouw specifieke vaardigheden zijn en die van je medestudenten.

Talentontwikkeling
Naast de theorievorming vanuit sport en werk, leer je een eigen visie te ontwikkelen op het gebied van talentidentificatie en talentontwikkeling. Je gaat een praktijkvraagstuk oplossen voor een (sport)organisatie of individu.

Toegepast onderzoek Prestatiepsychologie
Aan de hand van een casus stel je een probleemanalyse op met behulp van recente, wetenschappelijke literatuur. Je zoekt  hier een passende interventie bij die het presteren van de cliënt kan verbeteren op het gebied van sport, performance support, revalidatie en talentontwikkeling. Vervolgens toets je de effectiviteit van jouw uitgewerkte interventie.

De opzet is dat we ook gaan werken met casussen/projecten in de praktijk, zodat de verbinding tussen de theorie en praktijk nog sterker wordt.

Presteren is veelomvattend. Bij het leveren van een topprestatie speelt mentaal een grote rol, maar ook je talent en wat je aangeleerd krijgt. Daarnaast spelen cognitieve en fysiologische factoren een belangrijke rol en zijn ook groeps- en persoonlijke aspecten bepalend. Binnen de minor wordt het thema presteren vanuit verschillende invalshoeken benaderd:

  • Sportpsychologie
  • Revalidatie
  • Toegepaste Prestatie Psychologie
  • Talentontwikkeling
  • Toegepast onderzoek Prestatiepsychologie

De minor bestaat uit een mix van hoorcolleges, werkcolleges en consultatielessen. Ook werk je zelfstandig in groepjes aan projecten. Je krijgt veelal te maken met een vorm van beschrijvende statistiek.

Je opgedane kennis en vaardigheden worden primair getoetst via een theorietentamen en verslagen.

Relevante literatuur
Je bestudeert literatuur die je tijdens de lessen wordt aangereikt.

 


 


Contact
Simone van Sweden
s.g.a.vansweden@saxion.nl
06 - 1261 7331

Paulien de Haas-Nikkels
d.dehaas@saxion.nl
088 - 801 939 47