Psychodiagnostiek

CodeM.995
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers32
ContactConnie Oldenhuis | j.j.w.oldenhuisarwert@saxion.nl | 06 - 4575 0758
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (zie 'Doelgroep')
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

PsychodiagnostiekWanneer je onderzoek doet naar de psyche van iemand, kun je hem of haar helpen bij het maken van gefundeerde keuzes. Ook helpt dat inzicht bij het maken van een behandelplan of advies. Het doen van psychodiagnostisch onderzoek is zo’n vorm om dat inzicht te krijgen.

In deze minor leer je wat psychodiagnostisch onderzoek inhoudt, hoe je het kunt inzetten in de praktijk en op welke manier je om kunt gaan met gegevens die uit deze onderzoeken komen. Naast het opdoen van theoretische kennis, leer je hoe je onderzoek doet naar intelligentie, neuropsychologie en persoonlijkheid. 

Na afronding van de minor heb je meer inzicht in het menselijk gedrag en de persoonlijkheidskenmerken en beschik je over kennis van psychologie, pathologie en gedrag. Je weet hoe je een diagnostisch onderzoek kunt opstellen naar deze factoren. Je gebruikt hiervoor de diagnostische cyclus van De Bruyn. Daarnaast begrijp je hoe een psychologisch rapport is opgebouwd en hoe je deze rapportages kunt gebruiken in de praktijk.

Je kunt deze minor alleen volgen als je je propedeuse hebt behaald van een HBO-opleiding binnen het domein Zorg en Welzijn. Selectie vindt plaats aan de hand van voorgeschiedenis beschreven in een motivatiebrief.

Studenten Toegepaste Psychologie van Saxion zijn uitgesloten van deelname aan deze minor.

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.

 

Wanneer je de minor succesvol doorloopt, beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Kennis over psychologie, pathologie en gedrag.
 • Theoretische kennis over klinische (neuro)psychologie en loopbaanonderzoek.
 • Het kunnen doorlopen van de diagnostische cyclus, met vraagstellingen over cognitieve capaciteiten, loopbaan, persoonlijkheid en neuropsychologie.

Na de minor kom je in aanmerking voor het afnemen van een psychologisch instrument behorend bij kwalificatie niveau A.

Je bent tijdens de duur van de minor minimaal drie dagen aanwezig op school. Naast een theoretische basis, doe je ook veel praktijkervaringen op. We verwachten daarin een actieve houding en bijdrage van jou als student. Je volgt onderwijs en doet ervaringen op met de volgende vakgebieden:

 • Inleiding in de psychologie
 • Psychodiagnostiek: intelligentie, loopbaanonderzoek en neuropsychologisch (theorie en
 • praktijk)
 • Klinische psychopathologie
 • Klinische neuropsychologie
 • Uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek

Je werkt aan fictieve en gerichte vraagstellingen uit de praktijk, waarbij je veelal in duo’s werkt. Dit kunnen casussen zijn, maar je gaat ook aan de slag met een ‘echte’ cliënt. Je draagt daarbij zelf actief een cliënt aan. Tijdens de praktijklessen staat het praktisch handelen centraal.

Door middel van assessments, werkstukken en open boek tentamens, zullen je kennis en vaardigheden worden getoetst.

Relevante literatuur
De literatuurlijst is bij aanvang van de minor te vinden in Blackboard en staat in de welkomsbrief. Houd rekening met kosten voor het gebruik van testmateriaal van psychologische testen (maximaal 55 euro).


Contact
Connie Oldenhuis Arwert
j.j.w.oldenhuisarwert@saxion.nl
06 - 4575 0758