Studieloopbaancoaching

CodeM.994
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactMaartje Fisscher | m.d.fisscher@saxion.nl | 06 - 1394 1949
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding (zie 'Doelgroep')
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

StudieloopbaancoachingZie jij het als een uitdaging om als studieloopbaanbegeleider jongeren in het onderwijs (vo, mbo en hbo) optimaal voor te bereiden op hun toekomstig werkveld door hen de juiste (studie)keuzes te laten maken en zicht te geven op wat ze kunnen en willen? Om ze te helpen alles uit hun opleiding te halen en hen bij te staan als het soms wat moeilijker gaat?
En wil je als professional scholen helpen een passend en uitdagend studieloopbaanprogramma te ontwikkelen en te implementeren? Door met hen mee te denken en mee te kijken hoe ze de begeleiding voor leerlingen/studenten nu vormgeven en hoe het eventueel anders of beter kan?

Dan geeft deze minor jou de handvatten om door inzet van een coachende begeleiding en een kritische blik op het studieloopbaancoachingprogramma een succesvolle Studieloopbaanprofessional te worden!
 

Je kunt deze minor volgen als je affiniteit hebt met het begeleiden van leerlingen (vanaf 12 jaar) en studenten binnen VO, MBO en HBO onderwijs. Ingangseisen voor de minor zijn dat je al beschikt over:

 • basale professionele gespreksvaardigheden (o.a. luisteren, effectieve vragen stellen, adequate gespreksopbouw);
 • een passende werkplek of een praktijkplek van minimaal 8 uur per week (maar liefst meer) in het vo, mbo of hbo. Geen speciaal onderwijs en bij voorkeur een grotere school (minimaal 1000 leerlingen) voor meer mogelijkheden om aan alle (toets)opdrachten te voldoen.

De praktijkplek is bedoeld om opdrachten vanuit de minor (coachgesprekken, groepsbegeleiding, meedenken studieloopbaancoachingsbeleid) uit te kunnen voeren en ervaring op te doen in je rol als (studie-)loopbaanbegeleider. Voor meer informatie over deze praktijkplek kun je contact opnemen met de coördinator van deze minor. 

Deze minor is niet toelaatbaar voor studenten die bij Saxion de HRM-opleiding met uitstroomprofiel HTD volgen. 

Geen Saxion-student?

 • Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op via saxion-minoren.ama@saxion.nl en vraag of er nog plek is.
 • Zorg ervoor dat je leerovereenkomst bij Saxion is vóór de einddatum van de aanmeldperiode.


 

In deze minor leer je jongeren professioneel te coachen en te begeleiden in hun studie- en loopbaan en hoe je een daarbij passend studieloopbaancoachingprogramma kunt neerzetten. Je leert hoe je ze het beste ondersteunt bij het zo succesvol mogelijk doorlopen van een passende studie. Je leert ze ook welke ‘skills’ ze kunnen ontwikkelen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt en maakt daarbij gebruik van verschillende methodieken, zowel in groepstraining als in individuele begeleiding.  

Je doet kennis op van de verschillende functies in de (toekomstige) arbeidsmarkt en van de opleidingenwereld. Dit ook om  onderwijsorganisaties met het ontwikkelen en implementeren van studie- en loopbaanprogramma’s te helpen. Daarbij krijg je input vanuit verschillende invalshoeken: de invloed van de sociale omgeving, de relatie met het brein en het nemen van verantwoordelijk en eigen initiatief van de student. Door gebruik te maken van nieuwe media-oplossingen ten slotte leer je als professional te communiceren met jongeren. Met als resultaat een afgeronde studie en een loopbaan die bij de student past!

Je maakt kennis met verschillende didactische werkvormen en activiteiten, waaronder minilezingen, simulatieoefeningen, begeleiding, onderzoek, ontwikkelen van (groeps)programma’s en (digitale) instrumenten. Leren van elkaars ervaringen is een belangrijk uitgangspunt.

Als je de minor succesvol afrondt, dan beschik je over de volgende competenties:

 • Je past coachingstechnieken toe om jongeren met diverse achtergronden te stimuleren om proactief te handelen als het om hun studie en loopbaan gaat.
 • Je zet (digitale) loopbaanmethoden en -instrumenten in voor zowel het individu als een groep.
 • Je kent de psychologische en sociologische achtergronden van leer- en loopbaanontwikkeling binnen een onderwijscontext.
 • Je hebt kennis van de (toekomstige) arbeidsmarkt en de ontwikkeling die beroepen en opleidingen doormaken.
 • Je helpt onderwijsinstellingen met het oplossen van complexe loopbaanproblematiek van bijzondere doelgroepen.

 

De minor bestaat uit drie onderdelen:

Kennislijn

 • loopbaanpsychologie
 • keuzeproblematiek van jongeren in een multiculturele samenleving
 • sociale context en identiteitsvorming
 • kennis van opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt
 • breinontwikkeling van adolescenten
 • begeleidingsvormen
 • analyseren samenwerking multidisciplinaire teams
 • toepassingsmogelijkheden onderzoeken en resultaten interpreteren
 • vraagstukken signaleren en uitwerken vanuit diverse werkvelden
 • ethische dilemma’s in keuzevraagstukken jongeren

Praktijklijn

 • studieloopbaancoaching met individuele jongeren (coaching, loopbaandialoog, motiverende gespreksvoering)
 • voorbereiden en voeren van een trialoog (gesprekken met meerdere betrokkenen rondom student, bijvoorbeeld ouders en andere begeleiders)
 • componenten voor effectieve (studie)loopbaanbegeleiding aanleren (affectie, reflectie, actie, netwerken en informatie/advies)
 • groepsprogramma’s voor studieloopbaancoaching ontwikkelen en uitvoeren
 • digitale tools (e-coaching)
 • onderzoek en rapportagevaardigheden

Professionele ontwikkeling onder begeleiding
Intervisie in kleine groepen, gerelateerd aan de praktijkopdrachten.

Je opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst via een mix van toetsvormen, beroepsproducten en assessments (o.a. gespreksopnames).

Relevante literatuur
Je maakt gebruik van actuele wetenschappelijke literatuur en informatieve websites. Je hoeft zelf geen literatuur aan te schaffen.


Contact
Maartje Fisscher
m.d.fisscher@saxion.nl
06 - 1394 1949