Online Professional

CodeM.1125
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd,Deeltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers30
ContactJudith Boonstra | j.boonstra@saxion.nl | 088 - 019 1559
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Toegankelijk voor zowel voltijd als deeltijd HSAO-studenten sociaal agogische opleidingen (Social Work, Pedagogiek, Toegepaste psychologie, Vaktherapie, Godsdienst-Pastoraal Werk etc), HBO-V, PABO. Instapeis: P behaald en 60 ECT uit postpropedeuse. )
UitsluitingenPropedeuse behaald 60 ECT in het postpropedeuse Sociaal Juridische Hulpverlening, PMT, Werktuigbouwkunde, Economie.

Het sociaal werk en haar rol zijn aan het veranderen, onder meer door de ontwikkeling en opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Je bent als professional niet meer te onderscheiden van je relatie met technologie. Sociale netwerken, apps en andere digitale middelen beïnvloeden de interactie tussen de social worker en de burger, de cliënt of de wijk. Hoe ga jij als sociaal werker om met technologie in de praktijk? Hoe ga jij om met digitalisering en welke keuzes maak je als professional? Wat betekent het ‘continu online zijn’ voor je eigen professionaliteit, je beroep, je doelgroep en je organisatie? Wat is normaal online gedrag (zowel van jou als professional als van je doelgroep) en welke rol heb jij als sociaal werker?

De minor is gebaseerd op de resultaten van het project YOWOMO, en het ontwikkelde competentiemodel voor digitale jeugdzorgprofessionals dat bestaat uit tien competenties binnen drie segmenten.

Deze minor is bedoeld voor studenten Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (Social Work, Pedagogiek, Toegepaste psychologie, Vaktherapie, Godsdienst-Pastoraal Werk, CMV etc), HBO-V. die zich willen verdiepen in het (eigen) professioneel gebruik van social media en apps, de betekenis en gevolgen van de digitalisering voor het sociale domein.

In deze minor onderzoek je je eigen online identiteit, wat dit betekent voor je professioneel handelen en op welke manier jij en je doelgroep omgaan met social media en apps en wat dit betekent voor je rol als sociaal werker.

Het bachelor niveau in deze minor wordt bereikt doordat de student vaardigheden verwerft die hem in staat stellen om kennis en inzicht op een professionele manier toe te passen. De minor is er op gericht studenten te leren standpunten te formuleren en deze vanuit kennis en inzicht te onderbouwen. Daarnaast worden in deze minor complexe casuïstiek aangeboden die de student in staat stelt multidisciplinair te leren. Dit betekent dat de student het volgende verwerft:

 • De student heeft inzicht in zijn online professionele identiteit en weet met welk doel hij sociale media en applicaties zowel persoonlijk als professioneel gebruikt
 • De student weet welke normen en waarden hij heeft met betrekking tot het gebruik van sociale media.
 • De student kan de risico's en voordelen van sociale media samenvatten.
 • De student kan social media en applicaties gebruiken en toepassen in de eigen beroepscontext (doelgroep en organisatie)
 • De student kan het gebruik van social media en applicaties in de eigen beroepscontext (doelgroep en organisatie) verantwoorden
 • De student kan het gebruik van social media en applicaties in de eigen beroepscontext (doelgroep en organisatie) binnen een kwaliteitscyclus verbeteren/innoveren
 • De student begrijpt in welke mate uw eigen identiteit uw professionele identiteit beïnvloedt en wat dit betekent voor zijn eigen "online attitude".
 • De student kan een gedragscode opstellen met betrekking tot het gebruik van sociale media in een professionele context

 

De minor bestaat uit 6 samenhangende modules:

 • Module Sociale media
  De student onderzoekt de mogelijkheden van social media en apps voor verschillende doelgroepen en verantwoordt social media op micro, meso en macro niveau.
 • Module Online Attitude
  Deze module richt zich op bewustwording en houdingsaspecten omtrent de eigen online identiteit, het nieuwe normaal en (de preventie van) dysfunctioneel online gedrag.
 • Module E-communicatie
  In deze module verdiept en ontwikkelt de student zijn e-communicatievaardigheden en is in staat om professioneel via diverse (online) kanalen te communiceren met de doelgroep
 • Module Ethiek en Praktijk
  Deze module richt zich op een  "moreel kompas " in tijden van digitalisering. Studenten voeren een Moreel Beraad uit.
 • Module Juridische kaders
  Deze module richt zich op de wetgeving en juridische kaders ten aanzien van digitalisering.
 • Module Kwaliteit en Innovatie
  Deze module richt zich op de inbedding en opschaling van het gebruik van social media en apps binnen jeugdzorgorganisaties op basis van de kwaliteitscyclus.

De minor bestaat uit 6 samenhangende modules. Elke module bevat een opdracht die als geheel in een portfolio getoetst wordt. Om te toetsen of de student alle leeruitkomsten beheerst, wordt in deze minor drie toetsen aangeboden:

 • Kennistoets: in deze toets wordt kennis op juridische kaders en e-communicatie getoetst
 • Producttoets: in deze toets wordt het toepassen van kennis en inzicht op basis van casuïstiek getoetst
 • Als afsluitende toets een portfolioassessment waarbij zowel kennis, vaardigheden (zoals bv het maken van een vlog) en houding wordt getoetst. Waarbij de student aan de hand van de module-opdrachten laat zien wat de invloed is van digitalisering op alle facetten van het beroep van sociaal agogisch werker.

Contact
Judith Boonstra
j.boonstra@saxion.nl
088 - 019 1559