Spirit!

CodeM.910
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers64
ContactLars Lanke |  l.a.lanke@saxion.nl | 088 - 019 6024
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding (Zie 'Doelgroep' voor de toegangseisen)
UitsluitingenBouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Civiele Techniek, International Business and Management Studies, Technische Bedrijfskunde
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Spirit, brandende kaarsenUit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ruim een derde van de jongeren belangstelling heeft voor spiritualiteit en een kwart hier meer over wil nadenken. Eigen onderzoek onder tweedejaars studenten van Saxion bevestigt dit. In de Nederlandse samenleving is een groeiende belangstelling voor spiritualiteit waarneembaar. 

We worden steeds meer met verschillende antwoorden op belangrijke levensvragen geconfronteerd. Antwoorden die voortkomen uit levensvisies die ons soms totaal vreemd zijn. Wat weten we eigenlijk van mensen die de Islam, het Jodendom of Christendom als  de inspiratiebron in hun leven zien? Wat spreekt mensen aan in het Boeddhisme, Hindoeïsme of nieuwe spirituele stromingen als New Age? 

Of het nu gaat om onderwijzers, planologen, managers, verpleegkundigen, juristen of sociaal werkers – allemaal krijgen ze er mee te maken. Als beroepsbeoefenaar sta je dan in contact met je eigen inspiratiebron, levensvisie, normen en waarden. Tegelijkertijd sta je open voor die van anderen.

Ben je een voltijd major student en heb je de behoefte om je te verdiepen in wat je drijft? Zoek je antwoorden op vragen als: wat ga ik doen met mijn leven, wat en wie inspireert mij, wat raakt mij, wat past er bij mij en wat niet, wat ga ik met mijn studie doen en hoe maak ik belangrijke keuzes? Wat maakt mijn leven zinvol? Maar ook: wat drijft en motiveert de ander? Het is van essentieel belang dat je kennis en ervaring opdoet met betrekking tot het werken met levensvragen, je bewust wordt van je eigen spiritualiteit en de dialoog kunt aangaan met de ander. Als je met hart en ziel in je studie en werk wilt staan, is deze minor geschikt voor jou.

Toegangseisen
Om deel te kunnen nemen aan deze minor moet je je propedeuse behaald hebben en 60 ects in de post-propedeuse fase.

Deze minor biedt plaats aan 54 Saxionstudenten en 10 studenten buiten Saxion. 

Binnen deze Minor werken we aan twee belangrijke competenties. Je wordt je bewust van wat jou inspireert en gebruikt dit om je eigen levenshouding in je studie en je toekomstige werk vorm te geven. Daarnaast ga je samen met andere studenten op zoek naar oplossingen voor levensbeschouwelijke vragen die zich voordoen binnen je eigen studie/beroepenveld.

Weten wat jou "bezielt" helpt om meer jezelf te worden, beter te functioneren in de samenleving en in je beroep. Tijdens deze minor verdiep jij je in inspiratiebronnen, rituelen en kenmerken van spirituele stromingen. Zo leer je de passie van jezelf en anderen daadwerkelijk begrijpen. Om iets te begrijpen van de ander en zijn inspiratie is ook het van belang dat je jezelf goed kent. Dat vraagt niet alleen om psychologisch inzicht maar ook om zelfonderzoek. De oriëntatie op je bezieling helpt je om in de multiculturele en multireligieuze samenleving werkelijk mens te kunnen zijn, en je beroep in volle overgave te kunnen uitoefenen. Ga je bijvoorbeeld werken in begeleidende beroepen, dan heeft het verworven zelfinzicht een grote meerwaarde bij coaching en begeleiding van vele doelgroepen.

De minor bestaat uit een gedeelte dat gericht is op kennisverwerving en reflectie daarop, en een praktisch gedeelte waarin je persoonlijk ervaring opdoet met verschillende vormen van spiritualiteit. Daarbij ontdek je je eigen inspiratie. In het theoretische deel behandelen we levensvragen aan de hand van inspirerende personen. In het praktijkgedeelte ga je zelf aan de slag door autobiografisch zelfonderzoek, meditatie- en yoga. 

In het eerste kwartiel staat zelfverkenning en -reflectie centraal, waarna we in het tweede kwartiel een koppeling met je beroepspraktijk maken. De vakken die gericht zijn op levensvragen, volg je in de vorm van hoorcolleges. We toetsen je kennis elk kwartiel. Met vaardigheidslessen (16 personen) en werkcolleges (32 personen) ga je aan de slag met autobiografisch onderzoek, meditatie (mindfulness) en yoga. Persoonlijke verdieping ervaar je met een retraite. We bespreken je studievoortgang, ervaring en vragen regelmatig in kleine intervisiegroepjes. 

Je wordt beoordeeld met twee kennistoetsen en twee integrale opdrachten.


Contact
Lars Lanke
l.a.lanke@saxion.nl
088 - 019 6024