Inleiding Docent Nederlands voortgezet onderwijs

CodeM.841
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieDeventer
TaalNederlands
Max deelnemers10
ContactIrma Meijer – Kelkes | d.m.meijer@saxion.nl | 088 - 019 3177
Type minorC: Toegankelijk voor één hbo-opleiding (pabo)
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Inleiding docent Nederlands voortgezet onderwijsIn het voortgezet onderwijs is er behoefte ontstaan aan leerkrachten met een sterk pedagogisch-didactische achtergrond. In de praktijk van het voortgezet onderwijs worden dan ook steeds vaker vakkrachten met een pabo-diploma als groepsleerkracht aangesteld. Deze docenten functioneren met name in de onderbouw, onder de noemer 'niet bevoegd, maar wel bekwaam'. Op dit moment groeit de vraag naar bevoegde vakdocenten. Alleen een pabo-diploma geldt niet als volledige bevoegdheid. Deze moet worden aangevuld met een tweedegraadsbevoegdheid. 

In deze minor kom je in aanraking met vakinhoudelijke en vakdidactische onderdelen. Daarnaast loop je gemiddeld twee dagen per week stage als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Deze stageplaats regel je zelf, voorafgaand aan de minor. Na het afronden van de minor en het behalen van je pabodiploma kun je in 1½ jaar daarna je tweedegraadsbevoegdheid voor het vak Nederlands halen via de kopopleiding van de Saxion academie Pedagogiek en Onderwijs.

Inleiding docent Nederlands voortgezet onderwijsOm deel te kunnen nemen, ben je in het bezit van je propedeuse en heb je minimaal 60 studiepunten behaald in de hoofdfase van de pabo-opleiding of een tweedegraadslerarenopleiding.

 

 

 

 

 

Een groot deel van de minor bestaat uit vakinhoudelijke en vakdidactische onderdelen. Dit betekent niet dat je aan het begin van de minor al een zeer goede beheersing van het vak Nederlands moet hebben. Wel is het belangrijk dat je affiniteit hebt met het vak. Daarnaast ga je je verdiepen in de verschillende onderdelen van het vak Nederlands: taalkunde, letterkunde en taalbeheersing. 

De minor is opgebouwd rond drie lijnen. Daarin kom je in aanraking met onderwijskundige thema’s, stage en onderzoek en de vakinhoud en vakdidactiek van het Nederlands. In het minortraject volg je 1 dag per week college: op woensdag vanaf 14.15 uur. Je volgt colleges over verschillende modules, onder andere onderwijskunde, schriftelijke taalvaardigheid, literatuurgeschiedenis en taalkunde 1 (grammatica + spelling). 

Aan het einde van de module maak je tentamens. Voor de meeste modules geldt dat je een schriftelijk tentamen maakt en daarbij een dossier inlevert. In het dossier maak je de vertaalslag naar het onderwijs. Naast het volgen van colleges loop je stage als docent Nederlands. Je werkt een aantal opdrachten uit op je stage. Je wordt begeleid door een stagebegeleider op de school en een stagebegeleider van het minortraject.

De minor is opgebouwd rond drie lijnen: De lijn Onderwijskunde (waaronder separate intervisiesessies), de lijn Stage en onderzoek en tenslotte de lijn Vakinhoud en vakdidactiek Nederlands. 

Denk bij Onderwijskunde aan thema’s als de overstap van primair naar voortgezet onderwijs, docentschap in het voortgezet onderwijs, ontwikkelingspsychologie en leerlingenkenmerken, de organisatie van het voortgezet onderwijs, klassenmanagement in verschillende leeromgevingen, orde en overwicht en zorgvragen. Deze thema’s komen zowel in onderwijskundige collega’s als in intervisiesessies aan de orde. 

Daarnaast loop je stage in het voortgezet onderwijs (tweedegraads gebied: vmbo jaar 1 t/m 4, havo jaar 1 t/m 3, vwo jaar 1 t/m 3). Je moet deze stage zelf regelen, dus begin op tijd met zoeken. 

Bij de derde leerlijn staan Vakinhoud en vakdidactiek van het Nederlands centraal. Je volgt de modules Taalkunde 1 (grammatica en spelling), Schriftelijke taalvaardigheid en Literatuurgeschiedenis.
 

De modules worden op verschillende manieren getoetst. Hieronder volgt een overzicht per onderdeel.

Literatuurgeschiedenis

  • Dossier over een praktijkopdracht
  • Schriftelijk tentamen over de behandelde theorie


Onderwijskunde

  • Dossier over een praktijkopdracht


Schriftelijke taalvaardigheid

  • Dossier over een praktijkopdracht
  • Schriftelijk tentamen over de behandelde theorie


Taalkunde 1

  • Dossier over een praktijkopdracht
  • Schriftelijk tentamen over de behandelde theorie


Stage

  • Lesbezoek
  • Bijhouden portfolio (dossier)

Contact
Irma Meijer – Kelkes
d.m.meijer@saxion.nl
088 – 019 31 77