Asset Management in de Gebouwde Omgeving

CodeM.984
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers12
ContactGlenn Stern | g.p.stern@saxion.nl | 06 - 194 930 64
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (bouwkunde, civiele techniek, bouwtechnische bedrijfskunde, vastgoed en makelaardij en werktuigbouwkunde, planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur, facilitair management.)
UitsluitingenInternational Business and Management Studies

AssetmanagementIn de beroepspraktijk wordt de term asset management gebruikt om renovatie en onderhoudsprocessen te sturen en te implementeren. In deze minor leer je de principes van asset management, onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving toe te passen. Daarbij staan samenwerking, innovatie en integraal denken centraal. 

We behandelen de gebouwde omgeving in brede zin: van raamkozijn tot hogesnelheidslijn. De minor richt zich dus op zowel op civieltechnische objecten (kunstwerken) als vastgoed (bouwwerken), en zowel ondergronds als bovengronds. 

De minor is door de hogescholen Saxion, Utrecht en Den Haag ontwikkeld. Contactdagen worden op deze locaties verzorgd en deels bij deelnemende bedrijven. De eerste tien weken zijn de twee contactdagen per week afwisselend in Utrecht , Enschede en Den Haag. Dat vereist enige reislustigheid van de deelnemers.  
 

In eerste instantie richt de minor zich op voltijd bachelorstudenten van de 3 betrokken hogescholen die geïnteresseerd zijn om zich te specialiseren in renovatie en onderhoud. Het gaat daarbij om studenten die zich richten op vakgebieden als bouwkunde, civiele techniek, bouwtechnische bedrijfskunde, vastgoed en makelaardij en werktuigbouwkunde, planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur, facilitair management. Je hebt je propedeutisch examen van een bouwgerelateerde opleiding behaald. De minor wordt gepland voor studenten in jaar 3. Bij aanvang krijg je een assessment en gelegenheid om in de eerste twee weken eventuele kennis deficiënties op te vullen. Dit traject zorgt ervoor dat iedereen voldoende basiskennis heeft om als volwaardig teamlid mee te kunnen doen.

Je verdiept je in de volgende onderwerpen:

 • Strategic asset management: het maken van keuzes voor onderhoud, renovatie, herbestemming of sloop met eventuele vervanging voor objecten in de gebouwde omgeving, rekening houdend met bouwtechnische kwaliteit en exploitatieperspectief op lange termijn;
 • Supply chain management: het duiden van vormen van ketensamenwerking bij renovatie en onderhoudsprocessen en hun voor- en nadelen en toepassingsperspectief –hierbij besteden we nadrukkelijk aandacht aan hoe om te gaan met de huidige gebruikers van de objecten en de gebruiksmogelijkheden van BIM, zowel bij
  renovatieprojecten als bij langjarige beheerprocessen als principes van LEAN werken;
 • Waardestelling en opnametechnieken: het maken van een waardering vanuit esthetisch, technisch functioneel perspectief van objecten in de gebouwde omgeving (o.a. volgens NEN2767 en BREEAM);
 • Planning en budgettering: het uitwerken en afwegen van alternatieve scenario’s voor onderhoud en renovatie;
 • Uitvoeringstechnieken: het uitwerken van onderhoud- en renovatiestrategieën in concrete uitvoeringsplannen en -technieken op het niveau van definitief ontwerp;
 • Circulaire economie: het duiden en ontwikkelen van toepassingsperspectieven van principes van de circulaire economie bij renovatie en onderhoud in de gebouwde omgeving;
 • Innovatie: het duiden en ontwikkelen van innovatieve benaderingen voor onderhoud- en renovatieprocessen, -materialen en –technieken;
 • Samenwerking: het werken in multidisciplinaire teams op het gebied van onderhoud en renovatie en het herkennen van overeenkomsten en verschillen van principes van asset management in verschillende sectoren van de gebouwde omgeving. Wij willen studenten civiele techniek, bouwkunde, bouwtechnische bedrijfskunde, engineering en installaties de mogelijkheid geven om in co-creatie (leerteams) belangrijke aandachtsgebieden uit te werken.
  Je gaat in leerteams zowel blended als face to face samenwerken aan tenminste één grote opdracht, geformuleerd in samenwerking met het beroepenveld. Ter voorbereiding streven wij ernaar je te laten werken aan een aantal kleinere opdrachten waarbij je de theorie in de vorm van colleges, excursies en blended krijgt aangeboden.

Bekijk ook de video!

Je begint met vijf basiscursussen, met lezingen, workshops en miniprojecten en je sluit af met een integraal project. Daarbij kun je kiezen uit vijf projecten die verschillen in achtergrond/functie (woningen, kantoren, bruggen, wegen, rails, riolering, etc.) om zowel bouwkundige als civieltechnische werken te kunnen behandelen.

Deze minor wordt inhoudelijk en organisatorisch gedragen door drie hogescholen in Nederland, te weten Haagse HS, Saxion en de HS Utrecht. Wij hebben als drie hogescholen diverse mogelijkheden en contacten met het beroepenveld (Volker Wessel, Rijkswaterstaat, BAM, ProRail, OnderhoudNL, Aedes) en zullen deze dus ook nauw betrekken bij deze minor. De ontwikkeling van de minor wordt ondersteund door de bijzonder lector Vernieuwend Vastgoedbeheer, lectoraat Nieuwe Energie in de Stad en de achterban van dit lectoraat. Samenwerkingsmogelijkheden met andere lectoraten wordt onderzocht.

Toetsing blok A - 15 ects – 1 cijfer – bodemcijfer > 5,5 
– Kennisontwikkeling – 100%

 • Projectteam (PT)- Rapportage met daarin 5 themaopdrachten - toetsing op inhoud a.d.h.v. de rubrics per themaopdracht
 • PT is zelf verantwoordelijk om aan te geven wie wat heeft bijgedragen per thema – logboek

Toetsing Blok B – 15 ects-1 cijfer –bodemcijfer> 5,5

 • PT – Rapportage van een bedrijfsopdracht- toetsing a.d.h.v. rubrics.
 • Individuele beoordeling op basis van aantoonbare individuele inzet.
  Eindcijfer: het gemiddelde van  cijfer Blok A +cijfer Blok B 

Contact
Glenn Stern
g.p.stern@saxion.nl
06 - 194 930 64