Internationaal Management en Ondernemen op Curaçao (IMEO)

CodeM.1009
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede, Deventer, Apeldoorn
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactJan Bollen | j.w.bollen@saxion.nl | 06 - 1524 1386
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Innovative leadership

Het doel van deze minor is het opdoen van interculturele ervaring op een andere locatie dan je eigen locatie. Zo ben je te gast op Curaçao en zal je je moeten aanpassen aan de omgeving en de cultuur. Je voelt hoe het is om in de minderheid te zijn. Je leert jezelf sensitief op te stellen in diverse situaties.

In het Nederlandse bedrijfsleven wordt de populatie werknemers steeds multicultureler en internationaler. Internationalisering speelt een steeds belangrijkere rol in zakelijke en professionele contacten. Met de opgedane competenties in deze minor zal je je ook in Nederland een beter beeld kunnen vormen van hoe multiculturele samenwerking tot stand gebracht kan worden en succesvol kan verlopen.

Bekijk eerst het uitgebreide blokboek op Janbollen.nl. Daarna maak je een afspraak met Jan Bollen voor een intakegesprek in Enschede.

Innovative leadershipDe minor staat open voor studenten van alle opleidingen. De deelnemende studenten willen zichzelf vooral ontwikkelen op het persoonlijke vlak ten aanzien van intercultural awareness, international business international communication en international experience. 

De minorstudent heeft een open houding naar ander culturen, oordeelt niet direct maar stelt meer vragen: waarom zie ik dit gedrag. De minorstudent kan zich goed inleven en aanpassen aan de andere cultuur en kan ook goed omgaan met onzekerheden.

De minor wordt uitgevoerd als integratief praktijkleren op een werk-leer-bedrijf op Curaçao. Vier dagen per week bij een werk-leer-bedrijf en 1 dag per week op een partner onderwijsinstelling, gedurende 1 semester, 30 ECTS.

Internationaal management en ondernemenIn de minor IMEO werk je aan vier competenties, gebaseerd op het document Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework. Dit zijn: Intercultural Awareness, International Business, International Communication en International Experience.

Intercultural Awareness
Mensen leven dagelijks met en in een cultuur, maar omgaan met een andere cultuur is een hele kunst. ‘Cultureel bewustzijn’ is één van de competenties voor een leven lang leren, zoals geformuleerd door het Europees Parlement. Intercultural awareness betekent dat de IMEO-student:

  • inzicht heeft in interculturele verschillen;
  • zich bewust is van de impact van interculturele verschillen op het gebied van internationaal samenwerken;
  • zich kan inleven in en aanpassen aan verschillende culturen.

International Business
Om levensvatbaar te blijven moeten bedrijven zich continu aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Succesvolle bedrijven formuleren op basis van analyses strategisch beleid en vertalen dit naar een strategisch plan en actueel beleid. Bedrijven die internationaal opereren hebben met extra externe factoren te maken. Voor hen is het van belang rekening te houden met internationale wetgeving, maar ook met de culturele context van stakeholders, in het bijzonder de afnemers. Een bedrijf dat zaken doet op Curaçao, zal zijn beleid moeten afstemmen op de multiculturele samenleving die zo kenmerkend is voor het eiland.

International Communication
Succesvol intercultureel communiceren hangt niet alleen af van de interculturele competenties die een persoon al dan niet bezit. Ook helpt het om de (basisbeginselen van de) lokale taal te beheersen. Op Curaçao is Spaans de meest gesproken taal. Je beheerst Spaans in woord en geschrift op basisniveau.

Intercultural Experience
Internationale (persoonlijke) ervaring van de wereldburger wordt mede gekarakteriseerd door regelmatig verblijf (voor kortere of langere tijd) in het buitenland. Je bent je bewust van je eigen gedrag en handelen en het effect daarvan op de internationale omgeving waarin je opereert. Je stuurt en reguleert je eigen ontwikkeling ten aanzien van initiatief nemen, zelfstandig optreden en flexibiliteit. Je trekt lering uit eigen ervaring en kan zelfstandig problemen in een internationale context oplossen.

Deze verbredende minor bevat in totaal 10 activiteiten.

Ter voorbereiding schrijf je een Cv en een motivation letter. Dan geef je een pitch in Enschede en maak je kennis met de Saxion docenten.

Voor de competentie Intercultural Awareness krijg je een toets en maak je een portfolio. International business wordt uitgevoerd als een werkstuk en een toets. International Communication wordt schriftelijk getoetst. Tot slot, voor International Experience maak je een werkstuk en doe je een assessment. Het assessment is in Enschede.

Als alle opdrachten zijn uitgevoerd dan krijg je de 30 ECTS ineens, deze minor in een blokminor.

 

  • Intercultural Awareness: toets en portfolio
  • International Business: toets en werkstuk
  • International Communication: toets
  • International Experience: werkstuk en assessment

Alle toetsen en opdrachten komen uit Nederland van Saxion en worden beoordeeld door Saxion docenten.

 

"Met een glimlach op mijn gezicht lees ik over de internationale minor die jullie aanbieden op Curaçao. Het lijkt me interessant en een uitdaging om meer te leren over hoe verschillend menselijk gedrag is binnen verschillende culturen en hoe je dit later in de praktijk kunt verwerken, analyseren en toepassen. Internationalisering is een groot begrip en in het Nederlandse bedrijfsleven is de populatie werknemers meer multicultureel dan voorheen. Verschillende culturen vormen samen een bedrijfscultuur. 

Naast mijn nieuwsgierigheid ben ik erg leergierig, creatief en graag onder de mensen. Vooral om nieuwe dingen te leren van hen. Juist ook dat je uit je eigen vertrouwde omgeving wordt gehaald, in een nieuwe omgeving leeft met andere normen en waarden, een andere locatie dan thuis, waardoor je alles veel beter op kunt nemen en waardoor ik veel wil leren van deze cultuur. Waardoor ik in de toekomst binnen de Nederlandse bedrijven een beter beeld kan vormen over hoe de multiculturele samenwerking succesvol verloopt. Daarnaast lijkt het me een hele uitdaging om naast de cultuur, ook een hoop over jezelf te leren in het buitenland."


Contact
Jan Bollen
j.w.bollen@saxion.nl
06 - 1524 1386