Supply chain management (SCMA)

CodeM.857
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers40
ContactGerhard Buning | g.r.buning@saxion.nl | 06 - 1248 0709
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Propedeuse gehaald, evenals een inleidende module in de logistiek afgesloten en inzicht in logistieke processen, door stages of projecten)
Uitsluitingen International Business and Management Studies
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

Supply chain managementEen beklimming van een hoge bergtop in de Himalaya vergt al snel een inspanning van een maand of langer. Toch zijn er bergbeklimmers die daar ogenschijnlijk slechts enkele dagen voor nodig hebben. Belangrijke factoren daarbij zijn doelgerichtheid, fysieke voorbereiding en logistiek. Naast de focus van de geest en de fysieke conditie moeten allerlei materiële zaken op de juiste plaats en tijd beschikbaar zijn. Denk aan voedsel, kleding, tent en zuurstof. Alles draait daarbij om logistiek! 

In deze multidisciplinaire minor leer je meer over de actuele ontwikkelingen binnen supply chain management. Na het volgen van de theorie ga je in een team met een concreet logistiek probleem in een bedrijf of instelling in Oost-Nederland aan de slag. Je maakt kennis met zeer uiteenlopende zaken, van lean manufacturing tot supply chain-strategieën.

Je bent voltijdstudent, hebt je propedeuse gehaald, evenals een inleidende module in de logistiek afgesloten en inzicht in logistieke processen, door stages of projecten. Als je niet aan deze criteria voldoet, is toelating via een intakegesprek mogelijk. Vóór aanmelding via Kies op Maat moet je contact opnemen met Gerhard Buning (g.r.buning@saxion.nl) om na te gaan of er plekken vrij zijn.

In deze minor kom je in aanraking met begrippen als keten-denken (Supply en Demand Chain Management, Efficient Consumer Response), Productielogistiek, Lean thinking, Six Sigma, Theory of constraints, logistieke besturing en Informatie- en communicatietechnologie (waaronder Enterprise Resource Planning, E-Business en Proces Mining) en Kostenbeheersing. Een Lean Green Belt certificering is een onderdeel van de minor.

Je leert logistieke processen en prestaties van organisaties en ketens gestructureerd en helder in kaart te brengen en te analyseren. Vervolgens breng je op basis van de resultaten een advies uit over knelpunten en mogelijke verbeteringen van logistieke processen. Hierbij maak je gebruik van relevante software ter ondersteuning van procesoptimalisaties. Praktische problemen vormen het uitgangspunt in deze minor.

De minor beslaat twee kwartielen. De eerste maand is een intensieve onderwijsperiode, waarbij je met name kennis maakt met belangrijke ontwikkelingen en methoden op de volgende gebieden.

  • Lean Manufacturing
  • Productielogistiek
  • Supply Chain Management
  • Six Sigma
  • Proces mining
  • Theory of constraints
  • ICT in de supply chain

Nadat je dit onderdeel succesvol hebt doorlopen, besteed je een groot deel van je tijd aan een project in een team bij een bedrijf of instelling. Gedurende deze periode krijg je aanvullende workshops, waarbij we verder ingaan op verschillende actuele thema’s. Je krijgt een (theorie)certificaat voor Lean Six Sigma Green Belt als je voor het schriftelijk examen slaagt. 

Een groot deel van de tijd besteed je aan het uitvoeren van het project in een team bij een bedrijf of instelling. Daarnaast werken we met opdrachten en casussen. Uiteraard zijn er instructie- en werkcolleges.

We sluiten de onderdelen af met verschillende soorten toetsen, zoals verdedigingen, digitale tentamens, presentaties, verslagen en ingeleverde producten.


Contact
Gerhard Buning
g.r.buning@saxion.nl
06 - 124 807 09