Chemical Engineering

CodeM.1114
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactMarloes Nieuwenhuis | m.nieuwenhuis.01@saxion.nl | 088 - 019 6776
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Chemische Technologie, Chemie, Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkunde)
UitsluitingenBouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde

Chemical EngineeringTijdens deze module leer je  hoe (chemische) processen ontworpen en  geoptimaliseerd kunnen worden met de bijbehorende apparatuur zoals pompen, reactoren en scheidingsapparatuur. Daarnaast wordt een verdere verdieping gemaakt in de aspecten van warmteoverdracht en stromingsleer en de basis gelegd voor procesdynamica. 

Vanuit een stevige theoretische basis ben je in staat om systematisch (chemische) processen te ontwerpen en te optimaliseren.  Hierbij weet je op een praktische manier de theorie toe te passen in praktijksituaties.

 

Studenten Chemische technologie en aanverwante opleidingen. Voorkennis van reactorkunde, warmteoverdracht en stromingsleer is noodzakelijk. Neem bij twijfel contact op met de contactpersoon van deze minor.

De minor bestaat uit onderstaande vier modules, van elk 6 ECTS. Een keuzevak van 6 ECTS maakt de minor compleet.

Procesdesign & control
Tijdens deze module wordt een chemisch proces omgezet in een wiskundig model. Dit model wordt geprogrammeerd waarna het gedrag van het proces kan worden gesimuleerd. Op deze manier kan het gedrag van processen worden voorspeld zonder dat er dure/gevaarlijke experimenten moeten worden uitgevoerd. Het model wordt ook gebruikt om na te gaan wat het effect is van een regeling. Zo wordt bestudeert in welke mate verstoringen van de input (debiet, concentratie enz. ) effect op de output van het proces hebben.

Advanced transport Phenomena
Deze module is de verdieping van de vakken warmteoverdracht en stromingsleer. Theorie over onder andere stroming van samendrukbare media, diffusie, en gecombineerde stof- en warmteoverdracht worden door middel van concrete voorbeelden uit de praktijk behandeld.

Optimalisatiemethoden in de procestechnologie
Optimalisatie kom je op elk niveau in het bedrijfsleven tegen, varierend van de directie, die de winst van het gehele bedirjf optimaliseert tot de oparator die een enkele reactor bedient. In bijna alle situaties heeft men ook te maken met randvoorwaarden, denk aan bijvoorbeeld een  begroting, wetgeving, temperatuurrange, roersnelheid etc. In dit vak wordt voornamelijk aandacht besteed aan de wiskundige formuling van het probleem, de keuze van de optimalisatiemethode en het principe van veelgebruikte methoden binnen de procesindustrie. Hierdoor is dit vak niet alleen toepasbaar voor een procestechnoloog maar kunnen de methoden binnen elk bedrijf toepgepast worden op elk niveau.

Design of proces units
In dit vak staat het technologisch ontwerp van een fabriek centraal. Hierbij wordt verschillende procesapparatuur ontworpen, zoals pompen, warmtewisselaars, compressoren, destillatiekolommen en reactoren. Hierbij ligt de nadruk op de selectie van het soort apparaat en de berekening van de hoofdafmetingen hiervan.

In deze minor worden vier modules aangeboden van elk 6 ECTS. Een keuzevak van 6 ECTS maakt de minor compleet.
De vier modules zijn:

  1. Procesdesign & control
  2. Advanced transport phenomena
  3. Optimalisatiemethoden in de procestechnologie
  4. Design of proces units

Procesdesign & control en advanced proces phenomena worden gegeven in kwartiel 3 en optimalisatiemethoden en design of proces units in kwartiel 4. De lessen worden over het algemeen zo geroosterd dat er op 2 dagen colleges ingeroosterd zijn. Overige tijd is zelfstudie.

De modules binnen deze minor worden op de volgende manier getoetst:

  • Procesdesign & control: Opdrachten
  • Optimalisatiemethoden in de procestechnologie: Opdrachten
  • Advanced transport phenomena: opdrachten
  • Design of proces units: Opdrachten/verslag

 


Contact
Marloes Nieuwenhuis
m.nieuwenhuis.01@saxion.nl
088 - 019 6776