Crime Science

CodeM.1115
PeriodeKwartiel 3-4
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactBert Swennenhuis | b.h.g.swennenhuis@saxion.nl  | 088 - 019 61 66
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen
Uitsluitingenzie 'Doelgroep'
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

crime scienceLET OP: AANMELDEN KAN VANAF 8 OKTOBER 2018!

Bij de studieroute Crime Science draait het om de toepassing van natuurwetenschappelijke methoden in onderzoek naar de toedracht van een incident en/of delict. 

De nadruk van de minor ligt op het doen van chemisch- en biologisch laboratorium onderzoek. Het doel daarbij is om het rechtssysteem van onpartijdige, wetenschappelijke en rechtmatige informatie te voorzien.

 

 

 

 

Deelnemen kan als je studeert aan één van de opleidingen in het Life Science-domein. Je hebt je propedeutisch examen gehaald. Studenten van de Saxionopleiding Forensisch Onderzoek zijn uitgesloten van deelname, evenals studenten van de opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Civiele Techniek en Technische Bedrijfskunde.

In de minor draait alles om het opdoen van specialistische natuurwetenschappelijke kennis waarmee je sporendragers (bewijsstukken) systematisch kunt analyseren. Daarnaast krijg je inzicht in onderzoeksmethoden in relatie tot de sporendragers. Centraal staat het onderzoek naar waarheidsbevinding binnen het Nederlands recht. Je leert over toxicologie: de (mogelijke) schadelijke invloeden van stoffen en materialen op mens en omgeving. Het waarborgen van kwaliteit van je onderzoek en de procesbewaking zijn tevens leerdoelen. Je verbreedt en verdiept je kennis van de chemie en het biomedisch laboratoriumonderzoek.

Je volgt een aantal modules, zoals Bewijsvoering in het Nederlands recht, Analysetechnieken, DNA-onderzoek en Toxicologie voor Crime Science, Criminalistiek en Van Plaats Delict naar Rechtbank. Tijdens deze modules ben je bezig met het voorbereiden en uitvoeren van een aantal opdrachten.

De toetsing is, afhankelijk van de specifieke module en kan een toets, een (literatuur-)verslag en/of een presentatie zijn.


Contact
Bert Swennenhuis
b.h.g.swennenhuis@saxion.nl
088 - 019 61 66