Engineering of energy systems

CodeM.1122
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers25
ContactTrynke Papa | t.j.g.papa@saxion.nl | 088 - 019 1448
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (WB, TN, CT, Chemie)
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

De minor gaat over energie, met als belangrijke speerpunten Energy Supply Engineering en Duurzame Energievoorziening. 

In de regio zijn veel grote en kleine bedrijven die een rol spelen in de energiebranche en daar is veel behoefte aan goed geschoolde ingenieurs. Maar ook duurzame energie zal de nodige aandacht krijgen.

 

 

 

Deze minor is toegankelijk voor voltijdstudenten TN, WB, CT en Chemie. 
Voor ELT-studenten geldt: na overleg met de minorcontactpersoon.

 

 

 

 

Deze minor is vanuit het Lectoraat Duurzame Energievoorziening van Saxion in samenwerking met bedrijven opgezet. In Hengelo zit een aantal grote bedrijven die zich bezig houden met energy supply, in het bijzonder de olie-en gas industrie. Het gaat daarbij om bedrijven zoals Stork Thermeq en Tebodin. Deze bedrijven hebben belang bij zo goed mogelijk opgeleide professionals in de energietechniek, en hebben om die reden toegezegd om mee te werken aan deze minor. De samenwerking met de bedrijven heeft dus een duidelijke meerwaarde voor de studenten én voor de bedrijven.

Ook het onderwerp duurzame energie komt aan bod, de minor wordt verzorgd door docenten en onderzoekers van het Lectoraat Duurzame Energievoorziening. Dit lectoraat heeft onderzoeksfaciliteiten. Studenten die dat willen kunnen in het kader van hun studie worden ingezet bij onderzoeksopdrachten van het lectoraat.

Er zijn colleges, verzorgd door docenten en gastdocenten uit het bedrijfsleven. 

In beide kwartielen is er één grote engineeringsopdracht, die wordt uitgevoerd bij één van de bedrijven, en wordt begeleid door projectleiders van het betreffende bedrijf. Voor dit project werken de studenten één dag per week bij het bedrijf.

 

We toetsen je kennis aan de hand van individuele opdrachten, groepsopdrachten, tentamens, projectpresentaties en projectverslagen.

 


Contact
Trynke Papa
t.j.g.papa@saxion.nl
088 - 019 1448