Industrial Design

CodeM.1108
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers25
ContactErnst-Jan Goedvolk | e.j.goedvolk@saxion.nl | 088 - 019 1456
Type minorC: Toegankelijk voor één hbo-opleiding (Industrieel Product Ontwerpen en WB-IPD )
UitsluitingenAlles behalve Industrieel Product Ontwerpen (IPO) en WB-IPD

Industrial DesignDeze minor geeft je een verdieping in de beroepscompetenties van de IPO-ingenieur; het is een uitstekende voorbereiding op afstuderen en beroepspraktijk. 

De minor focust op probleemanalyse/ontwerpen/construeren en innovatie op een hoog en realistisch niveau. Eén van de hoofdelementen is een ontwerpopdracht die wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een (internationale) opdrachtgever. 

Het accent ligt op de praktische uitvoering van het ontwerpproces. Dus weten 'hoe' te ontwerpen, gericht op uitvoering. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het 'waarom' van onderdelen van het ontwerpproces, dus achtergronden, en onderzoek hoe het ontwerp zou kunnen worden verbeterd, gericht op beschouwing. 

Bovendien is er aandacht voor onderzoeksvaardigheden in IPO context en voor het analyseren van (bedrijfs)culturen.

 

De minor Industrial Design is alleen bedoeld voor voltijdstudenten Industrieel Product Ontwerpen (IPO) en studenten WB-IPD. WB-IPD'ers hebben de keuze voor het volgen van IPO90 & 100 of de gehele minor.

Toelatingsvoorwaarden
Als toelatingsvoorwaarden voor de gehele minor geldt:

  1. Propedeutisch examen IPO behaald (60 ECTS)
  2. In het tweede jaar van de Hoofdfase 60 ECTS behaald
  3. IPO stage en 1 Living Technology project afgerond (60 ECTS)

Voor WB-IPD geldt: P + H2 IPO deel + 1 stage of SSS behaald

Ontwerpproject (2 x 6 ECTS)
Een ontwerpproject voor en in samenwerking met een (internationale) opdrachtgever. Je doorloopt het hele productontwikkelingsproces, van ideevinding rondom Product Markt Combinaties tot aan een geconstrueerd product, waarbij optimalisatie van kosten of de gebruiksaspecten een belangrijke rol spelen met het oog op de (internationale) concurrentie. Dat betekent het bedenken van concepten op basis van een bedrijfskundige analyse, een productidee, keuze van een concept en het doorlopen van het ontwerp- en constructieproces van het gekozen concept tot en met de fase van een voorlopig ontwerp, rekening houdend met productietechnische en materiaalkeuze aspecten. Technische aspecten van de constructie onderzoek je met moderne softwaretools voor optimalisatie, op gebied van sterkte (SolidWorks Simulation), produceerbaarheid (CES-Edupack) en Rapid 
Prototyping.

Onderzoek Beleving en Materialisatie (6 ECTS)
In deze module is aandacht voor esthetiek en perceptie van productoppervlakken en materiaalkeuze m.b.v. de toegepaste wetenschappelijke onderzoeksmethodieken. Met behulp van gebruiks- en gebruikersonderzoek benoem je de gewenste beleving rondom een product en dit vertaal je naar productvorm, productbalans en materiaalkeuze. Er is ook aandacht voor oppervlaktetechnieken. Je verzamelt voorbeelden van materialen en oppervlaktebewerkingen en toetst deze aan de mening van de gebruiker.

Culture Centered Design (6 ECTS)
Je ontwikkelt kennis, vaardigheden en inzichten ten aanzien van cultuuraspecten binnen ondernemingen, waar je in de beroepspraktijk mee in aanraking komt en die van invloed zijn op het ontwerpproces binnen industriële productontwikkeling. Je werkt met instrumenten om de ontwerpomgeving te analyseren op CCD-aspecten. Bovendien gebruik je presentatietechnieken waarmee het mogelijk wordt om naast reflectie (inzicht) een sturende invloed uit te oefenen op CCD-aspecten binnen INDUSTRIAL DESIGN in die onderneming of ontwerpdiscipline.

Keuzemodule (6 ECTS)
Voor alle LED-studenten is er een aantal standaard keuzemodulen van 3 en 6 ECTS (zie Bison). Als je kiest voor één of meer van deze modules, toetst de examencommissie niet op niveau, omvang en overlap en gaat zij akkoord met de keuze. Elke andere keuzemodule wordt wel getoetst.

In een beroepscontext wordt competent gedrag afgemeten aan het vermogen om samen te werken, zelfstandig taken uit te voeren, met de vereiste nauwkeurigheid te werken of integer te handelen. Aan de hand van onderstaande criteria is de minor opgezet:

Mate van complexiteit

Je verzamelt/mobiliseert zelf alle kennis en informatie. Er is sprake van nieuwe kennis. Je bedenkt zelf mogelijke oplossingsrichtingen en kiest hieruit beargumenteerd en onderbouwd een definitieve oplossing. Je analyseert en werkt de probleemstelling uit met theorie uit meerdere leerlijnen. Je maakt/gaat na welke hulpmiddelen/tools nodig zijn en mobiliseert deze. Je maakt berekeningen a.d.h.v. theorieën die behoren tot meerdere leerlijnen. Het resultaat is een beroepsproduct en er is sprake van een realistische situatie in de beroepspraktijk.

Mate van voorstructurering

De modulen bevatten globale opdrachtomschrijvingen waarbij de context (de omgeving) mede te hanteren tools en hulpmiddelen bepaalt. Je herformuleert de opdrachtomschrijving in overleg met de opdrachtgever.

Mate van begeleiding

De opdrachten worden zelfstandig uitgevoerd en je overlegt met de docenten en professionals in het beroepenveld.

We beoordelen je op je verslagen, presentaties en (groeps)opdrachten. Niet alleen op inhoud, maar ook op manifestatie. Bij de inhoud kijken we naar kwaliteit: kennis, vaardigheden, inzicht, uitwerking, onderbouwing en afwerking van het ingeleverde materiaal. Bij manifestatie gaat het om attitude, inzet, samenwerking, aanwezigheid, presentatievaardigheden en de netheid van je werk.


Contact
Ernst-Jan Goedvolk
e.j.goedvolk@saxion.nl
088 - 019 1456