Infection & Contamination Control

CodeM.1118
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers
ContactCaroline ter Horst | c.f.m.terhorst@saxion.nl | 088 - 019 6837
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Zorgopleidingen: Verpleegkunde, Fysiotherapie, Podotherapie)
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

De deskundige Infection & Contamination Control onderzoekt en analyseert binnen een specifieke bedrijfstak de bedrijfsprocessen op besmettingen en infectierisico’s en zet waar nodig verbetertrajecten op en/of adviseert hierin direct betrokkenen. Je bent een belangrijke schakel in die bedrijfstakken waar besmettingen en infecties een risico vormen (voedingsindustrie, ziekenhuizen, etc.)

Deze minor gaat over preventie, opsporing en bestrijding van (ziekenhuis)infecties en/of besmettingen, crisismanagement, maken van plannen voor schoonmaak, desinfectie, preventie, monstername, opzet/implementatie HACCP, controle/inspecties, advies en voorlichting, bij brancheorganisaties het schrijven van hygiënecodes. 

Deze minor is geschikt voor studenten van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of voor studenten van zorgopleidingen zoals verpleegkunde, fysiotherapie en podotherapie. Je hebt je Propedeutisch examen behaald.

Er wordt een toenemende arbeidsmarktbehoefte gesignaleerd voor deskundigen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie geconstateerd binnen zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven). 

Ook in andere sectoren bestaat een toenemende behoefte aan goed opgeleide deskundigen op hbo niveau, gezien de toenemende besmettings- en infectieproblematiek in hiervoor gevoelige bedrijven. Denk aan bijv. de voedselverwerkende industrie, schoonmaakbranche, fabrikanten van steriele producten, de veterinaire sector, enzovoort.

De minor bestaat uit 5 modules van 6 ects, te weten: epidemiologie, infectiepreventie, data-analyse, inspectie, advies en communicatie en een keuzemodule.

Per module ben je bezig met het verwerven, voorbereiden en uitvoeren van opdrachten. Hiertoe werk je samen met medestudenten in een projectgroepje. Elk groepje wordt begeleid door een tutor. Ook is er elke week een klassikale bijeenkomst met een (gast)docent.

Elke module wordt apart getoetst, aan de hand van een schriftelijke toets of een werkstuk.


Contact
Caroline ter Horst
c.f.m.terhorst@saxion.nl
088 - 019 68 37