International Water Technology

CodeM.1119
PeriodeKwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers32
ContactHarry Futselaar | h.futselaar@saxion.nl | 088 - 019 6754
Type minorB: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (Biologie & Medische Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie en andere technische opleidingen, zoals Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkunde, Milieukunde, Civiele Techniek en andere technische opleidingen (na intakegesprek))
UitsluitingenNiet-technische opleidingen
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

International Water TechnologyBinnen de minor International Water Technology (IWT) krijg je inzicht in de technologische en economische waarde van water, de wetgeving rondom water, en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van watertechnologie en watermanagement. 

Wat voor een rol speelt water bij de overgang naar de circulaire economie, wat heeft de wereldwijde klimaatverandering voor een invloed op de beschikbaarheid en kwaliteit van water, hoe belangrijk is water voor de socio-economische ontwikkeling en stabiliteit van een land. Kortom, je treedt binnen in jouw 4W’s: Water Works World Wide!
Membraansectie aerobe MBR Ootmarsum
(Foto: waterschap Vechtstromen & Pentair X-Flow)

International water technology, water zuiveringsinstallatieDeze minor is verplicht voor de studieroute/specialisatie IWT; voltijdstudenten Biologie & Medische Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie en andere technische opleidingen, zoals Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkunde, Milieukunde, Watermanagement en Civiele Techniek zijn zeer welkom. 

Ook studenten van andere (technische) opleidingen kunnen aan deze minor deelnemen om zich vanuit hun invalshoek te specialiseren in het brede waterdomein; voor deze groep is een intake gesprek wel verplicht.

Hybride afvalwaterzuivering Ootmarsum met ecologische zone 
(Foto: waterschap Vechtstromen & Sweco)

 

Wat je bij deze minor leert, is hoe je waar ook ter wereld waterbronnen weet te vinden en hoe je vanuit deze bronnen dit water geschikt kunt maken voor een specifieke toepassing. Je houdt daarbij niet alleen rekening met de technische aspecten van de productie van schoon water en de reiniging van vervuild water, maar je helpt ook mee om nadelige milieueffecten te voorkomen. Ook leer je de zakelijke mogelijkheden van schoon water te herkennen en te vertalen in (mogelijke) toepassingen, want water speelt een centrale rol in de circulaire economie als drager van energie (biogas, nutriënten (stikstof en fosfaat) en ongewenste componenten (medicijnresten).

Schoon water is van levensbelang. Daar hoeven we in ons land gelukkig nooit bij stil te staan. We draaien de kraan open en er stroomt lekker en gezond drinkwater uit. We spoelen ons afvalwater weg en vinden het normaal dat dit gezuiverd wordt. Thuis gebruikt elk persoon in Nederland ongeveer 125 liter water per dag, maar in werkelijkheid gebruikt elke Nederlander ongeveer 3.400 liter water per dag, verwerkt in het voedsel dat je eet, de kleren die je draagt en de elektronica die je gebruikt. Dit heet op zijn Engels de ‘Water foot print’ en de hoeveelheid geeft aan dat dagelijks wereldwijd enorme technische inspanningen verricht moeten worden om schoon drinkwater, goed proceswater en verantwoord gezuiverd afvalwater te produceren.

Hoewel de kwaliteit en kwantiteit van betrouwbaar water in Nederland als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is in een groot aantal werelddelen toegang voldoende en goed water een uitdaging. Deze uitdaging zal de komend decennia alleen maar groter worden met een toename van de wereldbevolking, verdergaande verstedelijking, extremere weercondities, klimaatveranderingen, en het streven naar een vergroening van onze economie door overgang op biologische brandstoffen en grondstoffen (de circulaire economie).

Deze minor wordt aangeboden door het lectoraat ‘International Water Technology’ en sluit goed aan bij de onderzoekslijnen binnen het lectoraat (www.saxion.nl/iwt). Naast watertechnologie komen onderwerpen aan de orde op het gebied van watermanagement, watergovernance, inpassing van nieuwe concepten in stedelijke en rurale omgeving zoals (tijdelijke) waterberging, terugwinning van biogas, nutriënten en kostbare metalen uit water. Verder worden ontwikkelingen op het gebied van Klimaatbestendige/-actieve Stad (Climate Resilient Cities) behandeld, alsmede de rol van water bij de overgang naar de circulaire economie.

In deze minor komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Biologische Waterzuivering
  • Fysisch-Chemische Waterzuivering
  • Hydrologie
  • Klimaatbestendige/actieve Stad
  • Design project Water
  • Field lab Water

Het rooster wordt uiterlijk dinsdag voor aanvang van de minor via “MijnSaxion” bekend gemaakt. Daar ook studenten van buiten Saxion aan de minor deelnemen en wij veel belang hechten aan zelfwerkzaamheid in groepsverband worden de modules ingeroosterd op (nagenoeg hele) dinsdagen en de donderdagen.

We toetsen je kennis met schriftelijke toetsen en assessments (groeps- en individuele opdrachten); essentieel is dat je actief deelneemt aan het uitvoeren van de projecten en verdiepende opdrachten.

Voor de ontwerpopdrachten is een multidisciplinaire teambenadering vereist. De ontwerpopdrachten richten zich naast het zuiveren en hergebruiken van water ook op de inpassing van deze nieuwe concepten in stedelijke omgeving, ; het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat en zeldzame (zware) metalen; het terugwinnen van energie zoals warmte en biogas uit afvalwaterstromen; en het verwijderen van microverontreinigingen zoals medicinale restanten en micro/nano-plastics; water(overlast)problemen door de klimaatveranderingen; en nieuwe functies van water in stedelijke omgeving zoals verkoeling, recreatie, woongenot.

Het lectoraat IWT heeft een unieke testlocatie op de rwzi Glanerbrug waar binnen de module Field lab Water een aantal projecten uitgevoerd wordt om de mogelijkheden van verschillende technologieën te onderzoeken.


Contact
Harry Futselaar
h.futselaar@saxion.nl
088 - 019 6754