Creatief Probleem Oplossen & Besluitvorming

CodeM.895
PeriodeKwartiel 3-4, Kwartiel 1-2
VormVoltijd
LeslocatieEnschede
TaalNederlands
Max deelnemers20
ContactJaco van Schip | j.a.m.m.vanschip@saxion.nl | 06 - 234 610 14
Type minorA: Toegankelijk voor elke hbo-opleiding
URL kiesopmaat.nlKies op Maat

creatief problemen oplossenAls je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg! Denk out of the box! 

Richt je een half jaar lang op een andere richting en inhoud, laat je vaste patronen eens los en leer te zien hoe een frisse creatieve blik ook in jouw eigen vakgebied kan zorgen voor misschien wel baanbrekende innovaties! 

De minor Creatief Probleem Oplossen en Besluitvorming, voor jouw Creatieve Persoonlijke Ontwikkeling.

Creatief Probleem Oplossen & BesluitvormingAls (voltijd)student van Saxion of aan een andere HBO-instelling kun je deelnemen. Je hebt je propedeuse behaald, minimaal één stage doorlopen en je studeert in het 3e of 4e jaar. 

Je hebt een open en proactieve houding en wilt je graag ontwikkelen. Dat proces wil je delen met je groepsgenoten. 

Om deel te nemen stuur je ruim voor het eind van de intekeningsperiode een uitgebreid motivatie-essay en je CV per mail aan coördinator Jaco van Schip via j.a.m.m.vanschip@saxion.nl). Daarna kan een intakegesprek deel uitmaken van de selectieprocedure!

Creatief Probleem Oplossen & BesluitvormingBedrijven en organisaties hebben steeds vaker mensen nodig die het talent bezitten om problemen op een creatieve en oplossingsgerichte manier te benaderen. Ze zoeken werknemers die eens door een andere bril kunnen kijken. 

In deze minor leer je om deze creatieve vermogens bij jezelf te ontdekken en te vergroten. Creativiteit is een onderschatte competentie. Vaak worden problemen te conventioneel benaderd. Standaardoplossingen voldoen niet meer, mensen én organisaties lopen vast. 

Wanneer je zelf leert om organisatievraagstukken vanuit verschillende creatieve invalshoeken te bekijken, leer je tegelijkertijd afstand te nemen van je basisprobleem. Je wordt je bewust van vastgeroeste patronen en leert om problemen op een originele manier op te lossen. Dit stelt je in staat om zelf nieuwe producten of innovatieve concepten te ontwikkelen. Ook kun je een spilfunctie bekleden in verandermanagement bij organisaties of facilitair leider van creatieve processen worden. 

Het belangrijkste resultaat tref je bij jezelf, in je eigen ontwikkeling aan!

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de fundamenten van het creatief leren en denken, veranderleiderschap en de principes van creatief problemen oplossen. Naast het Creatief Probleem Oplossen is er veel aandacht voor Creatieve Persoonlijke Ontwikkeling en het krijgen van grip op je eigen toekomst. 

Je volgt de minor als blok over twee kwartielen. Er zijn verplichte gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten (workshops) en ook individuele werkzaamheden. Je maakt zelf je eigen persoonlijke creatieve studieplan en een bijbehorend portfolio dat geheel ten dienste staat van je eigen ontwikkeling in bijvoorbeeld je gewenste competenties.

Je persoonlijke studieplan vormt de basis waarop je getoetst wordt. Hierin staan je competentie verwervende activiteiten en ook de manier waarop je daar verantwoording over aflegt wordt opgenomen. Er zijn geen klassikale tentamens. Je sluit de minor in zijn geheel af als je alle onderdelen behaald hebt.


Contact
Jaco van Schip
j.a.m.m.vanschip@saxion.nl
06 - 234 610 14