Wat zijn de contacturen van een Saxionminor?

Meestal is pas aan het begin van een studiejaar bekend op welke dagdelen het onderwijs van de minor plaatsvindt. In enkele gevallen is het eerder bekend, dit staat dan aangegeven in de minoromschrijving. 

Als voltijd student kun je ervan uitgaan dat het onderwijs van de minor plaatsvindt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 18.15 uur, met eventueel een uitloop naar de avond. Voor deeltijdminoren geldt dat het onderwijs en de tentamens op maximaal één lesavond per week worden ingeroosterd.