Onderzoek

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs is onderverdeeld in vier hoofdlijnen:

1. Onderwijseffectiviteit 
2. Professionele ontwikkeling van leraren 
3. Brede vorming 
4. Stimuleren van zelfgestuurd leren