Integriteitsfunctionaris

Wanneer neem ik contact op met de integriteitsfunctionaris?

Als je vragen hebt over een integriteitskwestie die betrekking heeft op jezelf of een ander;

Op het moment dat je vermoedt dat binnen je academie, de hogeschool sprake is van een (dreigende) missstand. Wat kan daaronder vallen?

  • Een (dreigend) strafbaar feit;
  • Een (dreigende) schending van regelgeving of beleidsregels;
  • Een (dreigende) misleiding van justitie
  • Een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, of veiligheid of het milieu, het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie van deze feiten.

De integriteitsfunctionaris hoort je verhaal aan en kan je adviseren over de te nemen stappen en je daarbij begeleiden, ondersteunen en bemiddelen.

Wat doet de integriteitsfunctionaris met mijn informatie?

Deze wordt vertrouwelijk behandeld met de waarborging op anonimiteit.

Binnen welke regels werkt de integriteitsfunctionaris?

De integriteitsfunctionaris zal het vermoeden van niet-integer handelen toetsen aan de Saxion Gedragscode.

Wie is de integriteitsfunctionaris?

Gerard Dijkstra
g.j.dijkstra@saxion.nl
Tel: 06-55183368